Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Въведение
A teacher holds pictures of two
         children at a pupil's eye level

Вече сме засегнали въпроса за нискотехнологичните стратегии за общуване, както и тези за АПК(AAC) алтернатива. За картините и фотографиите има ОБИ (TOBI); за символи има Widgits, PCSs, Makaton, книги по общуване и подложки за разговор.

Фотографии и картини
A colourful TOBI cutout of
         a butterfly

Думата „картина” може да описва илюстрация в книга или рисунка, окачена на стената.


В класната стая може да има много различни видове картини:

 • Познати – със семейството и приятелите

 • Животни

 • Абстрактен дизайн

 • Рембранд

Те на стената ли ще са окачени или са сложени във фотоалбум? Дали са във формата на слайдове на бялата дъска? Дали използвате матово ламиниране, за да избегнете отражения на светлината от повърхността на картината, което да направи виждането й невъзможно?


Взето от „Достъп до технологии за хора с ДМОТ” (ДМОТ)'.

True Object Based Icons
A swimming pool sign: featuring a sketch
         of a person swimming in water

TOBIs can be used with individuals who have difficulty understanding two-dimensional visual symbols (i.e. photographs, line drawings). TOBIs can be any line drawing or picture that is cut out in the actual shape or outline of the object that they represent. The individual can see the symbol and the outline of the shape, which helps him/her to more readily understand two dimensional symbols. TOBIs are usually larger than typical two-dimensional symbols.


Abridged from a presentation by Barbara Bloomfield, MA CCC-SLP, 'ICON to I Can: Visually Based Strategies'PMLD''.

The power of symbols
A particular example of a type
         of symbol system

A picture conveys a lot of information at once and its focus may be unclear, while a symbol focuses on a single concept. This means that symbols can be put together to build more precise information.


When you speak or write, your words act as symbols for what you are trying to convey. Some children are unable to use words because they are not able to speak them and need some other symbol system available to get their message across.


We make use of symbols in everyday life. Traffic signs are particular examples of pictorial symbols.


Some symbols are more obvious and more pictorial than others are, but they all convey a visual message.

Символи: базирани на индивида
A photograph of the iconic children's
         book: The Very Hungry Caterpillar

Всяка символна система има собствените си силни и слаби страни. Изборът на определена символна система пред друга трябва да се базира на потребностите и способностите на човека, използващ ПАК(ПАК)Някои символни системи са по-картинни от други. Но абстрактният език винаги трудно се предава чрез картини.


Прочетете „Употреба на символи за общуване”, за да ви помогне да решите коя символна система да изберете и как да ги групирате.The Widgit symbols
An example of Widgit symbols

Three sets of symbols are most commonly found within schools. The first of these to be discussed is the Widgit symbol (previously known as Rebus). Widgit symbols:

 • Are designed to support written information and provide a way to effectively 'translate' written text into a simple and easy to understand form.
 • Have a large vocabulary spanning standard curriculum topics, adult vocabulary and higher levels.
 • Possess a schematic structure and include grammatical markers for literacy expression.
Системата за картинно общуване (PCS) и символите й
An example of a Pictorial Communication
         System (PCS)

Най-често откриваният комплект от символи в училищата е PCS Те са развитие от Майер-Джонсън като подкрепа за общуването. Използват се широко в устройстватта за общуване или подкрепата лице в лице.


За да научите повече, посетете уебсайта на Майер Джонсън.

Makaton
An example of Makaton symbols

The third set of symbols commonly found in schools are those used in Makaton. Makaton is a language programme that offers a structured, multi-modal approach, using signs and symbols for the teaching of communication and language.

The benefits of Makaton

In this clip, Makaton signing and symbols are used effectively to:

 • Promote a lasting visual representation of a briefly spoken word.
 • Augment communication between teacher and pupil.
 • Provide clues as to what the pupil is trying to say verbally.
 • Poster
         Image
The benefits of Makaton
A young girl communicates with
         her teacher by pointing at symbols

Makaton:

 • Supplements and expands on each pupil's verbal communication.
 • Enables a pupil to express emotions.
 • Advances the access and understanding of the purpose of the lesson.
 • Empowers pupils to become active participants in a group experience.
How do symbols help?

Symbols help support:

 • Communication – making a symbol communication book can help people to make choices.
 • Independence and participation – symbols aid understanding which can increase involvement, choice and confidence.
 • Literacy and learning – symbol software encourages users to 'write' by selecting symbols from a predetermined set in a grid.
 • Creativity and self expression – writing letters and stories and expressing your own opinions.
 • Access to information – all of us need accessible information and this should be presented in a way that the reader can understand and use.
Книги за общуване
A line drawing example of a symbol timetable
         mounted on the wall of a classroom

Те осигуряват страници със символи, обикновено организирани по тема. Броят на използваните символи на страница зависи от възрастта и когнитивните и физическите способности на потребителя.

Темите зависят от възрастта, способностите и интереса на говорещия посредством ПАК (AAC) Ученикът може да има цели страници за игрови дейности или избор на храни.


Разберете от този документ как да създадете собствени книги за общуване .

Picture symbol timetables
A symbol timetable mounted on the
         wall of a classroom and an experiential symbol timetable mounted on the wall containing
         three full sentences

Symbols can be used in the creation of timetables, with symbols representing activities throughout the day. When each activity is over, the symbol may be removed, thus clearly recording the passage of time during the day or the week.

To the right are some examples of symbols displayed in schools.

Talking mats
An example of a talking mat,
         with symbols grouped in happy or sad columns

Talking mats are mats to which pictures or symbols are attached and re-arranged as required.


They give pupils the time and the space to:

 • Think about information.
 • Work out what it means.
 • Say what they feel in a visual way that can easily be recorded.

Talking mats should always be used alongside other methods of communication, not instead of them.

Подложки за разговор
An example of a talking mat,
         with symbols grouped in happy or sad columns


Подложката, показана вляво, е съставена от някой, който мисли за дейности, които са му важни:


Този образ е взет от уебсайта 


За повече подробности при развитието на подложките за разговор, вижте документа: