Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Първите десет

Кликнете върху всеки от съветите вдясно за повече информация.

Намалете фоновия шум

Застанете лице в лице с човека и поддържайте контакт с очите

Първа среща? Говорете с друг комуникатор

Попитайте ги „Какво помага?“

Когато зададете въпрос, изчакайте отговора

Бъдете търпеливи

Перифразирайте и проверете

Ако нямате достатъчно време, разберете се за среща по-късно

Бъдете честни относно разговора

Установете как те съобщават „да“ и „не“.

Reduce background noise

Choose a quiet place so you can both concentrate on the conversation.

<< Return

Face person you are talking to and make eye contact

However, remember that not all children and young people will be happy, or able, to look you in the eye. Those with autism may find this particularly difficult and young people using some sort of communication aid or book/board will have to look at what they are doing.

<< Return

First time meeting?

Tell them if it is the first time you have met and talked to a person who uses an alternative method of communication.

<< Return

Ask them 'what helps?'

Ask them to show you how they use their AAC system to help you understand what, if anything, you need to do to make communication successful.

<< Return

Establish how they communicate 'yes' and 'no'

This may not always be the obvious nod and shake of the head.

<< Return

When you ask a question wait for a reply

This sounds obvious, but some people may take longer to reply than you are commonly used to.

<< Return

Be patient

Sometimes it can be tempting to finish off a person's sentence for them. Although some welcome this as a way of speeding up communication, others may find it annoying. Always ask if the other person is happy for you to do this.

<< Return

Always be honest about how much of the conversation you have understood

This will give the other person the opportunity to explain points that have not been understood, or ask for support.

<< Return

If you don't have enough time, then agree to meet later

You will need to give time to the conversation.

<< Return

Check back and recap

When finishing a conversation, make sure that you both agree you have said all that you have wanted to. Always check that you have both understood everything that has been communicated.

<< Return

Намалете фоновия шум

Застанете лице в лице с човека и поддържайте контакт с очите

Първа среща? Говорете с друг комуникатор

Попитайте ги „Какво помага?“'

Установете как те съобщават „да“ и „не“.'

Когато зададете въпрос, изчакайте отговора

Бъдете търпеливи

Бъдете честни относно разговора

Ако нямате достатъчно време, разберете се за среща по-късно

Перифразирайте и проверете

Научете повече

Свалете документа „Десет съвета за успешно общуване“ '10 съвета за успешна комуникация' и използвайте тези съществени съвети като подсказвания.


Информацията, която присъства в този пакет, е извлечена от „Други начини на говорене: подкрепа на деца и младежи, които не говорят или чиято реч е трудна за разбиране“ 'Other ways of speaking: supporting children and young people who have no speech or whose speech is difficult to understand' (The Communication Trust).