Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
A fulfilling partnership

Social communication is the spice of life - we need to understand what makes each other happy, sad, angry and puzzled.

Rich rewards

We all like to share with others what makes us happy and excited. Watch these children discussing their news with their teacher. Look at the different ways they communicate and the excitement they share.

  • Poster
                  Image