Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Какво е комуникационен партньор?
Pupil and teacher share a joke in front
         of AAC screen

Комуникационният партньор улеснява обмена на общуване между себе си и използващия ПАО (ПАО).

В обикновеното вербално общуване участниците водят разговор без подсказване.


В контраст на това използващият ПАО (ПАО) има нужда от подкрепа и разбиране, за да общува ефективно с другите.


Комуникационният партньор е там не само за да общува с използващия ПАО (ПАО) но и да му помага и да го подкрепя.

Създаване на среда, която насърчава общуването

Да говориш с някого, който използва ПАО (ПАО)за пръв път, може да е тревожен процес.


Често се срещат мисли като „Дали ще го разбера?“, „Дали той ще ме разбере?“, „Какво ще правя, ако всичко се обърка?“. Следователно е много важно да има такава среда, която насърчава общуването..

 • Намерете тиха среда с минимален фонов шум, така че да можете да се съсредоточите върху разговора.

 • Застанете лице в лице с човека, с когото говорите – за всички нас е по-лесно да общуваме естествено, когато можем да използваме визуални подсказвания като език на тялото, жестове и лицеви изражения.

 • Всеки общува по различен начин – това важи в същата степен за някой, който използва ПАО (ПАО). Започнете, като попитате дали има нещо специфично, от което те имат нужда, за да им се помогне да направят взаимодействието успешно..
Take your time
Teenager and teacher use AAC screen over
         meal

Before starting a conversation be aware that, however brief the interaction, you will need more time than you would with a speaking person. Be prepared to give that time.

When you ask a question always wait for a reply.

Започване на разговора
Two boys use assistive technology to
         communicate with their teacher
 • Едно добро начало на разговора подобрява увереността на всекиго. Осъществете контакт очи в очи и говорете с човека (не с неговия асистент), който използва ПАО (ПАО).
 • Ако за вас е новост да си говорите с използващ ПАО (ПАО) тогава му кажете за това – често той ще е търпелив и ще ви помогне колкото може повече.
 • Започнете с конкретни теми, като например сегашната ситуация, в която и двамата се намирате. Направете изреченията си прости и кратки. Това ще помогне на ползващия ПАО (ПАО) да обработи, разбере и отговори на тях.
 • Опитайте се да не задавате затворени въпрос (такива, които изискват отговор да/не), тъй като те не насърчават/стимулират разговора.

 • Изкушаващо е да забързате общуването, като довършите изречението на човека вместо него. Избягвайте това, тъй като така започват неразбирателствата. Също така това може да е изключително фрустриращо за другия човек.

Developing the conversation
 • Take time to make sure you have understood the person using AAC correctly by rephrasing their response.
 • As the pace of interaction is slower it helps to introduce one topic of conversation at a time.
 • Be clear when you are changing the topic; the user might miss subtle clues from your face as they look down at their AAC system.
 • It is much harder for someone using AAC to interject in a conversation. They will appreciate it much more if you take the time to invite questions; as opposed to expecting them to pose questions.
 • Asking questions is a vital part of conversation. Open questions are the best route (those starting with 'who', 'what' 'where', 'when', 'why', 'how' and 'if') and will elicit a more detailed response.
Разрешаване на неразбиране
Two teachers and two pupils interact
         in a positive and engaging way

Неразбирателствата се случват през цялото време в разговора. Ние имаме склонността да използваме фрази като: „Чакай, това ли имаш предвид?“

 • Хората, които използват ПАО (ПАО) не могат да използват такива фрази лесно. Винаги гледайте лицата им. Ако изглеждат объркани, проверете дали наистина са разбрали. Не се страхувайте да попитате: „Това ли имаше предвид…“ или „Може ли да го кажеш отново?“
 • Ако сте се изгубили съвсем, задайте си тези три въпроса:
  • За кого говорим?
  • За каква ситуация говорим?

  • Кога ситуацията, за която се говори, се е случила: в настоящето, в миналото или тепърва предстои да се случи?

Приключване на разговора
Two boys use assistive technology to
         communicate with their teacher
 • Когато потокът на разговора е прекъснат или бавен, това може да се усеща като мъчна работа. На свой ред това може да доведе до умора и загуба на концентрацията. По-вероятно е да се случи на вас, отколкото на човека, ползващ ПАО (ПАО), тъй като той е свикнал разговорите да протичат така. Напълно приемливо е да го помолите за почивка, но ако разговорът не е приключил, тогава е любезно да кажете, че ще се върнете да го приключите.
 • Някои хора, които използват ПАО (ПАО)намират употребата на системата си за изтощителна и трябва да си починат преди края на разговора. Ако усетите, че се измарят, предложете им почивка.
 • Повечето от нас отиват към приключване на разговора, използвайки невербални подсказвания: поглед встрани, мърдане и други. Припомнете си, че човекът, който ползва ПАО (ПАО) може да не види тези подсказвания, тъй като трябва да гледа в системата си.
Последни идеи
Two teachers and two pupils interact
         in a positive and engaging way

Както с всички нови начини на общуване, практиката прави майстора. Колкото повече взаимодействате с хора, които използват ПАО (ПАО), толкова по-добри ще станете. Запомнете, хората с ПАО (ПАО) искат да общуват. Те разбират трудностите в общуването, знаят препятствията, пред които сте поставени, и искат да направят всичко, което могат, за да общуват с вас.

Find out more
Find out more

The leaflet 'Focus on... Speaking with someone who uses AAC, offers detailed advice on effective conversation with someone with AAC.


In the document 'Introduction to Module (F)', a particular focus is placed on those interventions that are used to enable children with SLD, PMLD and CLDD to communicate more effectively.