Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
A fulfilling partnership

In order to work with children who need alternative means of communication, teachers and other staff need to be good communication partners.

Rich rewards

In this video, all the staff working with the young people have been trained to communicate using the Makaton signs and symbols.

  • Poster
                  Image