Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Определение на подпомагаща и алтернативна комуникация  (ПАК)
young boy in stripey top and
         supportive chair uses aural equipment to communicate


(ПАК) ПАК описва методи на общуване, които могат да бъдат използвани, за да допълнят по-обичайните методи на реч и писане, когато те са възпрепятствани.

 

(ПАК) ПАК улеснява разбирането, както и изразяването.

 

(ПАК) ПАК може да бъде начин да се помогне на някого да разбере, както и средство за изразяване.

Защо има нужда от алтернативно общуване?
young boy in stripey top and supportive
         chair uses aural equipment to communicate

Много деца, особено тези с ДМОТ (ДМОТ)не са способни да общуват вербално. 

Те може да издават звуци, без да имат способността да ги превърнат в разбираеми думи.


Има много стратегии за алтернативно общуване, които могат да бъдат използвани, за да позволят на тези деца да започнат да общуват.


Първоначално това може да бъде достатъчно, за да се посочат предпочитания. Но може и да се развие, докато всяко дете е способно да прави избори, и дори да доведе в крайна сметка до разговор.


Създаването на възможност за всяко дете да общува ефективно е предпоставка за ученето в класната стая.

Определение на подпомагаща технология (ПТ) (ПT)
A boy using assistive technology


Може да срещнете друг свързан термин: подпомагаща или помагаща технология.

 

ПT е общ термин, който покрива подпомагащите, адаптивни устройства за хора с увреждания, и също така включва процеса, използван в подбирането, разполагането и използването им.

 

ПТ насърчава по-голяма независимост чрез създаване на възможност за хората да изпълняват задачи, които преди това не са били способни да изпълнят или са се затруднявали много да изпълнят. По този начин технологията осигурява подобряване или адаптации на обичайните технологии, за да позволи взаимодействие и изпълнение на задачите.