Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Начини и средства
Girl working with emotion cards

Има толкова много начини за комуникация, включително:


• Изражение на лицето

• Жестове

• Знаци

• Символи

 

Преди децата могат да научат повече за света, в който живеят, те се нуждаят от достъп до едно или повече средства за комуникация, така че да могат да споделят своите открития с хората около тях. 

За да се усъществи успешен достъп, всяко дете има нужда да се почувстват истински чувство за постижение,а персонала трябва да се чувства лично удовлетворен. "

Ползите за Ричард

Както можете да видите от този клип, за учителите, работещи заедно с тези деца, ползите от споделяне по такъв успешен достъп са огромни!

  • Poster
                  Image