Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Комуникацията е споделяне 
Emotion cards showing a scared
         face, sad face, happy face, tired face and angry face

Ако не сме в състояние да комуникираме един с друг, не можем да споделим нито един аспект от нашето ежедневие. Представете си колко разочароващо  може да бъде това.


Всеки има нужда да общува ...

Нови начини за комуникация 

Ако човек не може да комуникира по конвенционалните начини, ние можем да го научим на нови методи за комуникация. Тук, Марк показва как използва таблета си за да изрази мислите си...

 • Poster
         Image