Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Какви са целите на оценката?
A boy in a specialist chair smiles
         at his teacher]

На практика ние трябва да направим начини за оценяване ученето на децата, за да:

 • Наблюдаваме тяхното разбиране;

 • Осигуряваме информация за постиженията им;

 • Оценяваме и подобряваме условията на обучение;

 • Използваме информацията за бъдещо планиране;

 • Подобряваме възможностите за преподаване и учене.

Тълкуване и интерпретиране на ограниченото общуване
teacher holds the arm of a girl in a specialist
         chair smiling at the camera

Децата с ДМОТ (PMLD) може да не общуват съзнателно. Ние трябва да тълкуваме техните лицеви изражения, звуците, езика на тялото и поведението им, за да разберем от какво имат нужда и как се чувстват. Някои от тях може да използват малко на брой говорими думи, жестове, картинки и/или знаци, за да съобщават основните си нужди.

Много деца с ДМОТ (PMLD) не разбират какво им се казва и разчитат силно на контекста и визуалните подсказвания в познати ситуации и рутини.

Разглеждане на случай: Алис

Това видео показва Лиан, помощник учител, която работи с Алис, ученичка на седем години. Фокусът на показаната работа е опитът да се провокират у Алис силни реакции на харесване или нехаресване във връзка със специфични стимули.


Алис очевидно харесва парти свирката. Но нейното поведение е много различно, когато й се даде чаша мляко. Защо тогава Лиан й дава мляко втори път? Причината е, че Алис често реагира така в отговор на какъвто и да е нов стимул и Лиан й предоставя млякото втория път, за да гарантира, че това е реално нехаресване.

 • Poster
         Image