Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Ниво Г
Предизвикателството на учебния план
A teacher helps two seated
         boys looking at some cards
За този модул
An English lesson in progress

Ниво Г на модула надгражда наученото в нива нива Б и В. Ниво Б въвежда предизвикателствата на представянето на учебния план за деца със СОП/ДМОТ/КОТУ  и изследва най-добрите практики.

Ниво В разширява тази идея, като разглежда по-задълбочено творческите изкуства, математиката и грижата в учебния план и въвежда ИСС , сетивните истории и грамотността.

Ниво Г се фокусира върху предизвикателствата на учебния план на училищно ниво, включително Националния учебен план, персонализирането, преподаването, основано на процеси, и как да се докладва и записва напредъкът.

Резултати от ученето
An English lesson in progress

Материалите в това ниво са предназначени, за да осигурят инструменти на тези, които работят с деца с СОТ/ДМОТ/КОТ  чрез които да могат да:

 • Оценяват критично ефективността на различни модели на учебни планове;

 • Обосновават различни подходи към учебните планове и тяхната стойност по отношение на висококачественото преподаване и учене на децата.

Стандарти на учителитеДетайли за професионалните стандарти, приложими за всички учители .

Всички аспекти на стандартите са релевантни за учителите, както и за учители работещи с деца със специални образователни потребности.Стандарти за учители

Teachers Standards Cover
Специални образователни потребностиСпоред Кодекса на специалните образователни потребности (2001) на Департамента по образование в Англия, децата са със специални образователни потребности, ако имат обучителна трудност, която изисква специално обучение.

Децата имат обучителна трудност, ако притежават:

• Значително по-голяма трудност в ученето от повечето деца на същата възраст, или

• Увреждане, което ги възпрепятства да се възползват от образователната среда, предоставена в училищата.

SENCodeOfPracticeCover
Acknowledgements

With thanks to the professionals who contributed to this module:

 

Module Content

Peter Imray, Head of Training, The Bridge School, London
Dr Vivian Hinchcliffe, Executive Headteacher, Drumbeat School and ASD Service
John Truman, Independent Educational Consultant

 

All modules produced by The Schools Network and
Real Group (UK) Ltd for the Training Development Agency for Schools (TDA).

 

Editorial Team

Dr Mark Turner, Real Group (UK) Ltd
Professor Hilary Constable, The Schools Network
Jo Egerton, The Schools Network
Anne Fowlie, The Schools Network
John Truman, The Schools Network
Annie Grant, Independent Consultant

Production and Design

Jonathan Bond, Real Group (UK) Ltd
Colm Gibson, Real Group (UK) Ltd
David Hutter, Real Group (UK) Ltd
Ruth Earl, Real Group (UK) Ltd

 

Video, Audio and Photography

Atomic Productions

 

Project Management

Professor Barry Carpenter, The Schools Network
Alan Macgregor, Real Group (UK) Ltd
Sylvia Paddock, The Schools Network
Dr Mark Turner, Real Group (UK) Ltd
Caroline Ward, The Schools Network

 

Thanks to all the children, parents, carers, assistants and teachers for their involvement.