Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Неудобна истина

За децата с обучителни трудности правенето на избори е сложен въпрос (Harris, 2006). Също така е важно да се разбере, че изборите, които децата правят, понякога са неудобни за хората, предоставящи изборите.


За съжаление практиците трябва да приемат, че това може да има (понякога крайно) разрушителни последици върху правото на индивида да каже не, например, на здравословните храни (Smyth and Bell, 2006). Няма съмнение, че такива ситуации поставят на голямо изпитание обучителя, особено когато въпросът с разбирането на последствията е толкова проблематичен.

Но това не променя основната предпоставка на преподаването на отказа. След като сме го преподали и сме гарантирали, че детето разбира силата на собствения си отказ, тогава можем да продължим с едно от истинските изкуства на преподаването – да насърчиш детето да експериментира и да изследва света около себе си.


Това отнема време, търпение, познание за детето и значителна степен на умение, но може да бъде направено.

Заучена безпомощност на практика (1)

Гледайте този видео клип, в който Алис протестира срещу влизането в плувния басейн, но персоналът е склонен да я накара да излезе от зоната на комфорта си, защото знае, че тя обича водата и песните.

 • Poster
         Image
Заучена безпомощност на практика (2)

Можем да намалим заучената безпомощност, като приемем някои ясни и недвусмислени стратегии, редовно обсъждани и съгласувани с целия класен и училищен екип. Те са:

 • Изграждане на здравословна привързаност, която позволява независимо развитие;

 • Високи очаквания;

 • Разпознаване на желателността на провала;

 • Осигуряване на предвидима среда;

 • Награждаване на независимото поведение;

 • Общуване с учениците на тяхното ниво;

 • Разпознаване, откликване и подсилване на инициативите на детето;

 • Намаляване на подсказването;

 • Осигуряване на истински избори;

 • Идентифициране на това, от което детето се интересува, и употребата му като основа за съвместната работа;

 • Поемане на рискове;

 • Даване на ученика време да успее.

Заучена безпомощност на практика (3)
На практика персоналът, родителите и грижещите се трябва да помислят:
 • Колко често и колко лесно правим неща,вместо

 •  нашите ученици;

 • Колко често и колко лесно им даваме подсказки;

 • Доколко те очакват от нас да им помогнем;

 • Дали това съставлява „здравословна привързаност”.

Упражнение

Помислете за това как детето с ДМОТ може да бъде приучено да опита предишно отхвърлено преживяване.


Опишете какво бихте направили и – също толкова важно – какво не бихте направили.

Научете повече (1)

Bunning, K. (1996), Development of an 'Individualised Sensory Environment' for Adults with Learning Disabilities and an Evaluation of its Effects on their Interactive Behaviours. (unpublished thesis), London: City University

Bunning, K. (1998), To engage or not to engage? Affecting the interactions of Learning Disabled adults. International Language and Communication Disorders. Vol 33; pp 386-391.

Carpenter, B., Cockbill, B., Egerton, J. and English, J. (2010) Children with complex learning difficulties and disabilities: developing meaningful pathways to personalised learning, The SLD Experience.

Harris, J. (2006), Time to make up your mind: why choosing is difficult, British Journal of Learning Disabilities.

Научете повече (2)

Seligman, M. (1975), Learned Helplessness: On Depression, Development and Death, San Francisco CA: W.H. Freeman.

Smyth, C.M. and Bell, D. (2006), From Biscuits to Boyfriends: the Ramifications of Choice for People with Learning Disabilities, British Journal of Learning Disabilities.

Vygotsky, L.S. (1978), Mind in Society: the Development of Higher Psychological Processes. M Cole et al. (ed), MA Harvard University Press.

Ware, J. (2003), Creating a Responsive Environment for People with Profound and Multiple Learning Difficulties,
London: David Fulton.