Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Непроменящият се урок
female teacher with small group

Математиката често се представя като процес на линеарен напредък и специфичните умения се учат в зададен ред – първо броене, после събиране, изваждане, умножение, деление.

Тъй като математическите умения се основават на определени градивни единици на знанието, не можем да продължим, докато не се научи първата единица. Но учениците със СОТ , които имат проблеми с абстрактните идеи, може никога да не научат дори първата единица (бройност).

Следователно често преподаваме едно и също нещо през цялото обучение на ученика! Необходимо ли е да минем отвъд числата и да признаем, че голям процент от учениците със СОТ  никога няма да разберат идеята?

Развитийният подход
teacher with boy at computer

Развитийният подход приема „традиционните добри практики“ за преподаването на СОТ/ДМОТ  Той:

 • Преподава според математически учебен план;

 • Фокусира се върху специфична цел;

 • Преподава стъпка по стъпка с много възможности за упражнение;

 • Използва едно и също оборудване, за да се избегне объркване;

 • Използва ученето наизуст;

Но този подход може да е стеснил математическия учебен план твърде много в рамките на желанието ни да постигнем измерим успех при нормалното развитие (Robbins, 2000).

Cutler (2000) оспорва, че може би сме изгубили от поглед цялостната картина, тоест:

 • Къде попадат числата в числовата система;

 • Връзките между числата;

 • Важността на моделите в математиката.

Следователно може би е нужно да се подсигурим, че с разделянето на математиката на отделни части, няма да неутрализираме други възможности за учене (Robbins 1996).

Разделението начално-основно
group round table with male and female
         adults

За ученици до възраст 11 г. може би трябва да установим възможно най-много базисни умения. Развитийната възраст е по-близка до хронологичната и следователно има повече ресурси, подходящи за възрастта. След 11г. възраст можем да установим базовото равнище и да разширяваме способностите на децата странично..

Дали ние сме погълнати от необходимостта да преподаваме математиката като отделен предмет, когато този предмет може би изисква да бъде преподаван в други области?

Математиката на други места

Колко математика има в стаята по изкуства? Кои математически концепции можем да преподаваме, рисувайки? 

 

 

 

 

Къде е математиката в кухнята? Кои математически концепции можем да преподаваме, докато печем кекс? 

 

 

 

 

Къде е математиката извън училище? Какви математически концепции можем да преподаваме, докато обучаваме децата за пътуване

 

Кликнете тук, за да сравните отговорите

Кликнете тук, за да сравните отговорите

Кликнете тук, за да сравните отговорите

Научете повече
opened book

Cutler, I. (2000) Down the Numeracy Strategy Road. The SLD Experience. 26: 7-8.

 

Robbins, B. (1996) Mathematics in Carpenter B, Ashdown R and Bovair K. Enabling Access. Effective Teaching and Learning for Pupils with Learning Difficulties. London. David Fulton.

 

Robbins, B. (2000) Does teaching numeracy lead to mathematical learning? The SLD Experience. 26: 9-12.