Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Решаване на проблеми: упражнение (1)
Teachers and children play card game

Избройте възможностите за мислене и решаване на проблеми, които можем да създадем в процеса на печене на кекс.

 Дали отговорите ви включват някои от следните:

 • Има ли рецепта и къде мога да я намеря?

 • Какви са съставките?

 • Какво да правя, ако не мога да ги стигна?

 • Има ли достатъчно от съставките, за да направя кекс?

 • Какво мога да направя, ако няма?

 • Къде са готварските принадлежности

 • Какво ще ми трябва за тази работа?

 • Къде слагам съставките, щом отмеря нужното количество?

 • Какво правя, ако съм сложил твърде много от някоя съставка в сместа?

 • Колко време ми трябва за приготвянето и изпичането?

 • Как да преценя времето?

 • Кой ще изключи фурната?

 • Има ли достатъчно време за измиване и подреждане?

 • Какво мога да направя, ако няма?

 • Какво правя с кекса, след като е опечен?

Решаване на проблеми: упражнение (2)

Избройте възможностите за мислене и решаване на проблеми, които можем да създадем в процеса на играене на игра.

 

Отговорите ви включват ли някои от следните:

 • Как решаваме коя игра да играем?

 • Знам ли правилата?

 • Къде се държат ресурсите за играта?

 • Какво да правя, ако един (или повече) от ресурсите липсва?

 • Колко играчи трябват?

 • Какво да правим, ако играчите са твърде малко?

 • Какво да правим, ако играчите са твърде много?

 • Трябва ли да се разделяме на отбори?

 • Как решаваме кой в кой отбор да е?

 • Ами ако имам нужда от помощ?

 • Има ли нужда някой друг от помощ и какво мога да направя аз по въпроса?

 • Имаме ли достатъчно голямо пространство, за да играем играта?

 • Ако не, къде можем да отидем?

 • По кое време трябва да приключим?

Подходи към преподаването
Child cooking with teacher

Как тогава да съвместим тези два подхода, за да ги накараме да работят за детето? Тоест да му осигурим сигурност, рутина, ред и структура, като в същото време вградим елементи на непредсказуемост и решаване на проблеми?


Решаването на проблеми и мисленето винаги действат най-добре, когато учениците са мотивирани да намерят сами решението. Важно е да се даде на децата много време и да се запомни, че няма такова нещо като провал, а просто друга възможност за успех

Развитийният подход

Важно е за учителите, помощник учителите, родителите и грижещите се да запомнят, че могат да осигурят възможности за мислене и решаване на проблеми, а могат и да ги отнемат.

 

Учителите са наясно, че развитийният подход има склонност да:

 • Приема „традиционни добри практики“ за преподаването на деца със СОТ/ДМОТ/КОТУ (SLD/PMLD/CLDD);
 • Преподава според учебния план;
 • Фокусира се върху определена цел.

 • Преподава стъпка по стъпка с много възможности за упражнение.

 • Използва същото оборудване, за да избегне объркването.

 • Използва ученето наизуст

За съжаление това може също така да заведе практиците и децата в „капана на комфорта“. Рутината, реда, структурата и сигурността са жизненоважни за ефективното учене, но ако се прилагат винаги, ученето няма да е нито максимално, нито дълбоко.