Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Да се знаят думи

В проучване на децата с обичайно неврологично развитие, Taggart et al (2005) посочва важността на думите, свързани с метакогницията (знаене за знаенето), ако трябва да се насърчава мисленето; те препоръчват упражняване на редовно използваните думи като мисля, знам, предполагам, помня, забравям, имам предвид, ако, защото, защо.


Децата на много ранни нива на езиковото развитие трябва да свързват думите, които използват, със смислен контекст (Hinchcliffe, 1991). За децата с обучителни трудности това означава упражняване на използването на думи във фрази като „Знам, че след това имаме събрание“ или „Ако изляза без палто, ще ми е много студено“’.

Hinchcliffe and Roberts (1987) използват подобен подход, но се концентрират върху употребата на думите в игри, сценарии на истории и театър. Техните проучвания с деца със СОТ ( сериозни обучителни трудности)  и деца с увреждания, които не учат, показват, че езикът, свързан с намерения, желания, вярвания и чувства е значим при развиване на уменията на децата за решаване на проблеми и самозастъпничество.

Целеви думи
Two pupils with adult

Хинчклиф и Робъртс анализират родителските доклади за спонтанния език на група деца със синдрома на Даун на възраст между 2 и 11 години. Те откриват беден език за менталните състояния, използван от децата. Предварителните констатации от последващото проучване на Hinchcliffe (1995), което проучва честотата и вида на езика за вътрешните състояния (думи, които се отнасят към намерения, когниции и чувства) сред деца със СОТ, показват подобна бедност на езика за вътрешните състояния. Hinchcliffe (1994, 1995, 1996, 1999) открива, че определени преподавателски стратегии са ефективни при преподаването на „целеви“ думи, които са използвани за развиване на осъзнаване на менталните събития и чувства от децата, както и способността да се говори за тях..

Научете повече (1)

Collis, M. and Lacey, P. (1996), Interactive Approaches to Teaching, London, David Fulton.


Hinchcliffe, V. (1991) Two stages in the process of learning to read: Implications for children with severe learning difficulties in Smith, B (ed) Teaching the Core Subjects through Interactive Approaches. Bristol. Lame Duck Publishing.


Hinchcliffe, V. and Roberts, M. (1987)Developing social cognition and metacognition, in Smith B (ed) Interactive Approaches to the Education of Children with Severe Learning Difficulties, Birmingham, Westhill College.


Hinchcliffe, V. (1994) A special special need: self-advocacy, curriculum and the needs of children with severe learning difficulties, In Sandow, S. (Ed.) Whose Special Need? London, Paul Chapman Publishing.

Научете повече (2)

Hinchcliffe V (1995) The social-cognitive development of children with severe learning difficulties, Unpublished PhD thesis, Brunel University.


Hinchcliffe V (1996) Fairy stories and children's developing theories of mind, International Journal of Early Years Education, 4 (1) 35-46.


Hinchliffe V (1999) It All Comes Out in the Wash: Using TV 'Soap' with Pupils with Learning Disabilities in Fawkes S, Hurrell S & Peacey N (eds) Using Television and Video to Support Learning. London: David Fulton.