Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Звуците на намерението
Children with teacher in playground

Трудът на Адам Окълфорд  („Звуците на намерението“) (Ockleford, 2008) ще са от интерес за всеки, който работи (или дори има намерение да работи) в тази област. Първоначално проектирана, за да позволи на деца с дълбоки и множествени обучителни трудности достъп до музиката, сега системата е разработена в по-широк обхват и включва и тези с дълбоки и комплексни обучителни затруднения.


„Звуците на намерението” представя музикалното поведение и развитие на деца с комплексни потребности. Тя разделя музикалното изразяване в три отчетливи, но взаимно зависими области: реактивни, про-активни и интерактивни. Стреми се да предложи скица на развитието, която е нелинейна и нейерархична.


Това е основан на процеси начин на преподаване, който окуражава детето да поеме отговорност за своето собствено учене, като се акцентира индивидуалния подход към музикалното изразяване. Това е мощно средство за обучение, тъй като е само по себе си мотивиращо – детето е „насочвано” по своето собствено темпо и посока. 

Музикално взаимодействие (1)
Children with teacher in playground

Трудът на Wendy Prevezer (2000) и особено този на Margaret Corke (2002, 2011) е използван за развиването на интересна музикална вариация на интензивно взаимодействие.

Това е основано на принципите на интензивното взаимодействие. Привържениците твърдят, че:

 • То е подходящо за всички деца с тежки обучитени трудности, дълбоки и множествени обучителни трудности (ДМОТ)и комплексни обучителни затруднения и увреждания (КОТУ), които са в по-ранни етапи на комуникативно развитие;
 • Позволява и окуражава действителен музикален опит;

 • Позволява и насърчава лични взаимодействия;

 • То е мотивиращо средство за общуване;

 • Не изисква учителят да има музикални способности (опитайте да използвате микрофона като музикален инструмент, например);

 • Забавно е. 

Музикално взаимодействие (2)
Children with teacher in playground

Corke (2002, 2011) твърди, че доброволният, активен принос на детето е съществено важен, за да се състоят израстването и обучението. Според нея трябва да се отдръпнем от традиционните музикални уроци, в които се свирят само стандартни мелодии, и да имаме подход към уроци, в които използваме музиката, за да тренираме интерактивни и комуникативни умения.


Музикалното взаимодействие тогава се превръща в средство за създаване и насърчаване на действителен музикален опит; средство за създаване и насърчаване на лични взаимодействия; и мотивиращо средство за комуникиране. Музикалните умения на учителя помагат, но не са съществено важни, стига всички страни да се забавляват.


Пат Лойд е композирал и аранжирал редица песни за употреба в интерактивна групова работа (Lloyd, 2008) при деца с тежки, дълбоки и комплексни обучителни трудности, които песни могат да се смятат за „по-стандартни”.

Принципи
Children with teacher

Crosby (2002) дава някои полезни основни принципи за използването на музиката като комуникативна обучителна възможност, която може да бъде приложена в което и да е от изкуствата. Това са:

 • Поддържайте забавното и игриво настроение;

 • Изчаквайте – за отклик, и изчаквайте, преди да се намесите да помагате. Давайте възможност за отговор;

 • Помнете, че има разлика между взаимна игра и принудителна игра;

 • Да хванеш ръката на детето и да биеш барабана с нея не е признак, че детето е креативно, а че възрастният го контролира. Бъдете чувствителни в подканите си;

 • Започнете с инициативата на детето и развийте дейностите съобразно с това;

 • Приемайте всякакъв отклик като съзнателен и ценен. Използвайте го креативно в музиката;

 • Внимателно разчитайте невербалните знаци на детето;

 • Нека музиката е подходяща за детето, а не обратното

Музикално взаимодействие


Children with teacher in playground

Музикалното взаимодействие изисква:

 • Взаимодействащи – чрез лице, език на тялото и глас;

 • Игри със социално взаимодействие – като игри с очакване, състезание, вземане и даване; физически дейности (например ръкопляскане, гъделичкане, клатене, игра на „куку”, криеница, хвърляне неща напред-назад);

 • Музика – макар и не задължително това, което бихме счели за конвенционална музика с познати мелодии; всичко, което създава звуци, дори и гласове, е достатъчно;

 • Структура на урока – децата, събрани в кръг; музикално въведение; песен за „здравей”; време за взаимодействие в малки групи, между връстници, по двойки; песен за „довиждане”.

Урок с разказване на истории

Гледайте видео клипа, където учители използват музиката по време на урок с разказване на истории, за да запознаят класа с историята, както и да представят героите и настроенията.За повече информация посетете уебсайта „Звуците на намерението”

 • Poster
         Image
Научете повече

Corke, M. (2002) Approaches to Communication through Music, London: David Fulton.

Corke, M. (2011) Using Playful Practice to Communicate with Special Children, London: David Fulton/Nasen.

Crosby, K. (2002) Communication through Music for Pupils with Profound and Multiple Learning Difficulties, The SLD Experience.

Lloyd, P. (2008) Let's all Listen: Songs for Group Work in Settings that Include Students with Learning Difficulties and Autism, London: Jessica Kingsley.

Ockleford, A. (2008) Music for Children and Young People with Complex Needs, Oxford: Oxford University Press.

Preveezer, W. (2000) Musical interaction and children with autism in Powell, S. (ed) Helping Children with Autism To Learn, London: David Fulton.