Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Изкуства за всички
Dance at James Rennie school

Въпрос: Защо е толкова важно да се подчертае преподаването на изкуства на хора със СОТ/ДМОТ/КОТУ (SLD/PMLD/CLDD)?


Отговор: Твърде възможно е отделянето на време за изкуствата – особено музика, театър, художествено изкуство и танци – както бихме направили в масовата среда, да бъде недостатъчно. Тук тези предмети ще бъдат поместени в един списък от надпреварващи се опции, всяка от които са предназначени да увеличат максимално мисленето и задълбоченото учене. Театърът и танците все пак дори не са предмети сами по себе си, а са съответно част от литературата и физическото възпитание.


За едно дете, младеж или възрастен с дълбоки и множествени обучителни трудности обаче, тези области на обучение може да са основните средства за увеличаване максимално мисленето и задълбоченото учене, особено защото поради самия им характер те са предназначени да накарат децата да мислят по символичен и абстрактен начин. 

Конкретните учащи
Girl learning to cook

Добре установен факт е, че хората с тежки обучителни трудности намират абстрактното мислене за изключително трудно (Imray, 2006; Lacey, 2010), както и че „най-добрата практика” обикновено насърчава използването на конкретни преподавателски подходи. Този модул определено подканва учителите да преподават умения за независим живот чрез действително ходене по магазини, обличане, приготвяне на пица, помирисване на дрехите, за да се провери дали трябва да бъдат изпрани. Това не са неща, които лесно могат да се научат чрез гледане на DVD, попълване на работно задание или използване на пластмасови пари в класна стая.


В тези области може да преподаваме умения за решаване на проблеми и мислене, като подготвим и установим рутина и после умишлено я „саботираме”: карайки по този начин учениците да разпознаят, да се справят и да се поучат от проблема.

Абстрактен подход
Pupils enact a space alien drama

Изкуството обаче има друг подход към мисленето и разрешаването на проблеми, като поставя учащия в позицията на другите и в различни мисловни процеси, като подхожда към опита от разнообразни, различаващи се посоки. Изкуствата са напълно достъпни за всички, сами по себе си мотивиращи, отлични средства за приобщаващо преподаване, предлагат ценни възможности за самоизява и повишаване на самочувствието. Защо да не искаме изкуствата да формират присъща част от която и да е учебна програма за СОП (SLD)?

Повишаване на самочувствието (1)

Cahill (1992) твърди, че изкуствата са отлично средство за повишаване на самоувереността на децата, като им позволява да имат постижения, без да включва ситуации с правилно или неправилно. Друг писател твърди, че изкуствата в основата си: 

се занимават с правене и споделяне на значения и със стимулирането на процес на личностно израстване. Може би те придават форма и израз на вътрешна потребност за изваждане наяве на образи; може би всички ние имаме някаква вътрешна потребност да общуваме, да намираме изразни средства и да символизираме или уловим по някакъв начин нашите преживявания; начин, от който всички ние можем да открием чувство на лично утвърждаване. В училищата ние трябва да гарантираме, че тези неща са постижими, като гарантираме, че деца със всякакви възможности развият увереност и съответни умения.

Peter, 1998

Повишаване на самоувереността (2)

По сходен начин:

Способността на всички видове изкуство да мотивират, да насърчават самоувереността, да стимулират въображението и любопитството и в общи линии да окуражат децата да изследват, са главните резултати от всеки учебен опит за дете с тежки обучителни трудности.

Carpenter and Hills, 2002

Подобряване на мисленето (1)

Питър също твърди, че изкуствата подобряват мисленето, що се отнася до гладкост, гъвкавост, оригиналност и подробност. Според нея учениците обикновено смятат изкуствата за мотивиращи сами по себе си, вероятно защото има „силна идея за овластяване на учениците да поемат контрол и отговорност в учебния процес”.


Андрю Каурис, от училището James Rennie, Carlisle, се радва на повишеното самочувствие на учениците си, след като те взимат участие във фестивала на Шекспировите училища:

Верижният ефект бе задълбочен. Да участват в национално събитие, да изнасят

 представление в истински театър, пред непозната публика, им даде силно чувство 

на сигурност и цел:
Lancaster, 2006

Подобряване на мисленето (2)

Изкуствата потенциално предлагат на децата възможност да интегрират своите познания, умения и разбиране. Едно дете би рисувало това, което е преживяло, но също така ще преживее това, което е нарисувало, като по този начин подтиква по-нататъшни отговори и създаване на връзки. Изкуствата предлагат потенциала да се работи по многопластов начин, в условия, които са мотивиращи, значими и енергизиращи. Също така е възможно да се акцентира присъщата им игривост (естествения начин, по който всички деца се учат).

Peter, 1998

Научете повече

Cahill, M. (1992) The arts and special educational needs. Arts Education. December Issue: 12-15.


Carpenter, B. and Hills P (2002) Rescuing the Arts: The Sunmoves project. The SLD Experience. 32: 22-24.


Lancaster, K. (2006) Shakespeare - 'In Other Words'. The SLD Experience. 44: 3-4.


Peter, M. (1998) 'Good for them, or what?' The arts and pupils with SEN. British Journal of Special Education. 25 (4) 168-172.


Peter, M. (1998b) Accessing the curriculum through the arts for pupils with special educational needs. Support for Learning. Vol 13 No 4. pp153-156