Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Добрата грижа и ученето
Morning routines at Riverside school

Има много въпроси, свързани с грижата за деца с ДМОТ,  които трябва да бъдат разгледани критично, не само в училището, а също и у дома и на всички места, където е осигурена грижа (центрове за временна грижа, клубове за следучилищни дейности и т.н.)

 Йерархията на нуждите на Маслоу (1954) демонстрира, че е изключително важно персоналът, независимо дали в училище или извън него, да се грижи за въпроси като болка, болест, глад, жажда, студ, жега, дискомфорт, схващане, стрес, несигурност, обърканост, тревожност, страх, умора, цикъл, епилепсия и диета, които може да тревожат учениците. Неадресирането на тези въпроси пряко повлиява способността на учениците да учат.

Важността на рутината
Pupil and adult ashing hands

Много различни рутини подкрепят преподаването, които са подценявани и твърде малко използвани възможности за преподаване и научаване. Действието на ходене до тоалетната (или, както е по-вероятно за някой с ДМОТ , ходене до мястото за преобличане) е истинска възможност за научаване, ако се използва съвсем същата рутина всеки път от всички членове на персонала. По едно и също време на деня, на едно и също място за преобличане, един и същ език, едни и същи предметни подсказвания, едни и същи вербални подсказвания (например „едно, две, три, вдигаме”), когато се сменят памперсите, и други.

В подходящия начин и момент
Wheelchair pupil arriving at school

Осигуряването на последователност при рутината позволява на учениците да надграждат предишните си преживявания на учене и да имат стотици възможности да се упражняват и да учат.

 

Други рутини, които трябва да са последователни, за да се получи истинско учене, са:

 • Пристигане и напускане на училище;

 • Обяд;

 • Почивки;

 • Събирания;

 • Начало и край на деня;

 • Начало и край на урока.

 

Подсказвания, които помагат за установяването на тези рутини, включват музика, миризми, подсказвания чрез допир, чрез предмети и други. Щом рутината е редовно установена и подкрепена, ще има действителни възможности за нюансирани интерактивни моменти на споделяне и участване в процеса на сътрудничество (Barber, 1994).

Подсилване на рутината
Pupils arriving in school
 • Какво трябва да покрием в учебния план за грижата? Можем ли да направим от това обучителна възможност?

 • Как можем да включим учащия се? Много е важно грижата да е нещо, което се прави заедно с учащите, а не на тях. Има огромна област от заучена безпомощност, която може да има тежко увреждащи психологически последици.

 • Имаме ли най-последните програми за хранене и пиене? Има ли последователност на подхода във всяка обстановка?

 • Как се справяме с жизненоважния въпрос за личната грижа, който включва тоалет, повдигане, набиране и други? Подсигуряваме ли достатъчно време? Включваме ли редовна рутина например за тоалет, която всички следват, така че тези важни моменти да са истински възможности за учене?

 • Свързваме ли учебния план за грижата с преподаването на лично, социално и здравно образование, като особено много засягаме въпросите за контрол и преговори.

Know your class
Adult with wheelchair pupil

What do you know about the medical and care needs of those in your classroom? What do you think you ought to know? Where can you find the information?

 

Научете повече
opened book

Barber, M. (1994) Contingency Awareness: Putting Research into the Classroom in Coupe O'Kane J and Smith B (eds) Taking Control. London. David Fulton.

 

Maslow, A. H. (1954) Motivation and Personality. New York. Harper.