Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Математиката е навсякъде
Boy reading to class with adult

Как трябва да преподаваме математика на учениците със СОТ Добри сме в упражняването на (обикновено развитийни) умения около масата, но колко сме добри в това да поощряваме децата да прилагат тези умения? Ако ще преподаваме умения на нашите ученици, трябва да сме сигурни, че те могат да ги прилагат.


Нашето преподаване трябва да е свързано с учениците, но те може би трябва да прекарат много време във всяка една област. За някои от тях поддържането на нивото на математическите им умения трябва да се опише като напредък..

 


Технически трябва да покрием:

  • Числата;

  • Смятането;

  • Решаването на задачи;

  • Форми, пространство и измерване;

  • Обработката на данни;

  • Алгебра.

Тези умения могат да бъдат покрити във всички други области, които може да трябва да преподаваме в един (пренаселен) пълноценен учебен план за СОТ.

Мотивирана математика
Group working at table with two adults

Математиката може да се преподава по-практично, по-контекстуално, по-конкретно и с много повече мотивация, ако се преподава като част от процеса на пазаруване, на изкуство, на танц, на игри, обучение за пътуване, готвене, театър или която и да е част от живия живот.


Научаването на математически идеи е различна перспектива за децата със СОТ/ДМОТ/КОТУЗа тази група ученици, математиката най-добре се изучава чрез „внимателно и задълбочено адаптиране на учебната програма и на средата, в която се предоставя тя.“ (Longhorn, 2000)


На практическо ниво това означава, че:

  • Трябва да избегнем преподаването на математика по повърхностен начин;

  • Не трябва да позволяваме на математическата теория да вземе надмощие, а контекстът да стане вторичен;

  • Математиката може би се преподава най-добре тъкмо в обратната ситуация;

  • Може да трябва да обединим контекста с процеса, така че да може да се случи дълбоко и смислено учене.

Разглеждане на случай: Антъни
Q

Представете си, че извиквате на помощ едно отиване до магазина, за да помогнете на Антъни да научи относно формите, пространството и измерването. Кои аспекти на преживяването бихте използвали, за да му помогнете да учи? 

Кликнете тук, за да сравните отговорите
Научете повече
opened book

Longhorn, F. (2000) Numeracy for Very Special People. London. Catalyst.

 

QCA (2001) Planning, teaching and assessing the curriculum for pupils with learning difficulties. Mathematics. QCA/01/739.

 

QCDA (2009) Planning, teaching and assessing the curriculum for pupils with learning difficulties. General guidance. London. QCA.