Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Развитие на детето

Насърчаването на децата да бъдат независими означава да бъдат отвеждани до границата на способностите им и придвижването им оттам нататък. Преподаването на уменията, от които децата се нуждаят, за да бъдат независими, може да отнеме значителна част от учебния план, но трябва да започне възможно най-рано.

 

Терминът на Виготски „зона на най-близкото развитие” може да бъде описан просто като разстоянието между действителното ниво на развитие, определено от независимото решаване на проблеми, и нивото на потенциално развитие, определено като решаването на проблеми под насоките на възрастен или в сътрудничество с по-способни връстници (Виготски, 1978).

Възрастният поставя подкрепления за детето. Те се наричат „стълби” или „скелета” и постепенно се премахват, докато детето се учи да бъде по-независимо и да решава проблемите само. За съжаление трудността при децата с тежки и дълбоки обучителни трудности е, че често забравяме да премахнем тези реквизити.

Заучена безпомощност


Cookery class


Понякога това се отнася до нуждата от контрол и защита на детето. Например възрастният може да иска да предотврати някоя каша, която детето би направило и която след това трябва да бъде почистена. Или възрастният може да не иска детето да се провали, защото вярваме, че детето не е способно само да направи нещо. Ние смятаме, че е „по-лесно” да го направим сами.

 

Дори и ако можем да преодолеем тази склонност, а всички добри учители на деца със СОП трябва да се стремят да го направят, една от ключовите причини за заучената безпомощност, която продължава, е времето.

Натискът на времето
Teacher and girl at computer

Учители, мениджъри на учители и инспектори могат да станат обсебени от времето, като има тенденция да се натъпкват всички елементи от предписания учебен план в седмичен план или график.

 

Приемането на модел за учебен план, основан на предметите, е довел до склонност към преподаването на факти вместо на способността за независимо мислене и действие. Станали сме краткосрочна индустрия, подтиквана от резултатите. Като последствие може да се озовем бързайки да приключим английския, математиката или историята, така че да има определеното време и за географията или науките.

 

Това има ясни последствия за децата със СОП, за които дълбокото учене може да отнеме значително време.

Заучената безпомощност: определение

Тъй като повечето учене се случва чрез интервенцията и помощта на възрастните, важно е да разпознаем трудностите, пред които е вероятно да се изправят децата с ДМОТ и да се опитаме да ги преодолеем.

 

Това е важно, когато разглеждаме тенденцията на възрастните да „учат” децата с обучителни трудности да са безпомощни. Термин, първоначално измислен от Мартин Селигман (Seligman, 1975), заучената безпомощност не трябва да бъде разглеждана просто като доброкачествен резултат от това, че възрастните правят неща за децата, които децата може би са способни да направят за себе си.

Селигман разглежда феномена като пагубен, тъй като тези, които са убедени в неспособността си да правят неща за себе си, може да станат свръхзависими от техните „контроли” и да не могат да изразят никаква инициатива, дори когато е в рамките на способностите им.

 

Това може да доведе до развиване на цялостно безразличие и дори до дълбока депресия – и според Селигман, често така и става. Може също така да се запитаме, дали заучената безпомощност е главен допринасящ фактор до високото разпространение на проблеми с психичното здраве сред тези със КОТУ.

Гледайте видео клипа по-долу, който показва учителите Антъни Мъндей и Дийн Кук, както и някои от учениците, на които преподават.

 

Една основна трудност, пред която са изправени 

децата с обучителни трудности, е състоянието на

заучена безпомощност. Какво смятате, 

че е това и как смятате, че се появява??

 

Виготски идентифицира три нива на детска

активност. Те са:

 • Участващо – детето изпълнява дейности със

 • значителна физическа помощ.

 • Подкрепящо – детето изпълнява дейности с насоки и подкрепа.

 • Независимо -крайното ниво  - когато от детето се очаква да може да изпълнява дейности само .
 • Poster
         Image
Разберете и научете повече (1)
opened book

Piaget, J. (1952) The Origins of Intelligence in Children, New York: International Press.

 

Vygotsky, L.S. (1978), Cole, M. et al.(ed) Mind in Society: the Development of Higher Psychological Processes, Harvard University Press.

 

Barber, M. (1994) Contingency Awareness: Putting Research into the Classroom in Coupe O'Kane, J. and Smith, B. (eds) Taking Control, London: David Fulton.

 

Collis, M. and Lacey, P. (1996) Interactive Approaches to Teaching, London: David Fulton.

Hewett, D. and Nind, M. (1998) Interaction in Action, London: David Fulton.

Разберете и научете повече (2)
opened book

Imray, P. (2008) Turning the Tables on Challenging Behaviour, London: Routledge.

 

Seligman, M. (1975) Helplessness: On Depression, Development and Death, San Francisco CA: WH Freeman.

 

Smith, B. (1994) Handing over control to people with learning difficulties in Coupe-O'Kane, J. and Smith, B. (eds), Taking Control: Enabling People with Learning Difficulties, London: David Fulton.

 

Ware, J. (2003) Creating a Responsive Environment for People with Profound and Multiple Learning Difficulties, London: David Fulton.

 

Wilkinson, C. (1994) 'Teaching Pupils with Profound and Multiple Learning Difficulties to Exert Control' in Coupe O'Kane, J. and Smith, B. (eds) Taking Control: Enabling People with Learning Difficulties, London: David Fulton.