Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Защо танц?

За танците са отделени само един подраздел от Националния учебен план като част от физическото обучение. Има силни доводи, предлагащи, че би трябвало да играе една по-важна роля в учебната програма на СОТ. 

Всички, които пишат за танцовото обучение, признават важността на книгата „Развиването на танца” на Рудолф Лабан като образователно средство през 30-те и 40-те години на ХХ век. (Laban, 1948). Тези идеи по-нататък са били доразвити от Вероника Шерборн с нейната двойнствена концепция за себеосъзнаването и осъзнаването на другите (Sherborne, 1990).

Развиване на осъзнаване и самоувереност

Шерборн твърди, че една подобрена себеосъзнатост може да бъде придобита чрез преживявания с движение, което помага на човек физически да се концентрира спрямо това, което се случва на тялото им. „Слушането чрез докосване” чрез „чувстването с вътрешно физическо усещане” контрастира с нашата обичайна представа за гледане и мислене. Този метод смекчава самокритичността и позволява на хората с обучителни трудности да развият самоувереността и самочувствието си на физическо и емоционално равнище.

Следващият етап (според нея) е да се развие осъзнаване на другите чрез трениране на движения в обкръжението, взаимодействие с другите по начин, който окуражава по-нататъшно развитие на доверие и на изграждането на позитивни взаимоотношения. Този двигателен опит позволява на човека да бъде адекватно поддържан и окуражава изследването на собственото творчество чрез споделени двигателни дейности (Sherborne, 1990).

Развиването на цялостната личност (1)

Има реални ползи и възможности от творческото използване на танците с ученици с обучителни трудности. Заветът на тези ранни пионери в танцово обучение (като Лабан и Шерборн) е акцент върху развиването на цялостната личност чрез движение. В сравнение с гимнастиката, физическата способност е от по-малко значение в танцовото обучение. По-скоро тя е начинът, по който индивидуална личност отдава субективно значение и смисъл на движението в танца. Смисълът е, че двигателната дейност в танцовото обучение не е конкурентна, не се занимава с изпълняването на обективни умения като някаква сама по себе си крайна цел. По-скоро е „впрегната” в танцовото обучение като средство за постигане на целта...

Peter, 1997

Развиването на цялостната личност (2)

... Това не означава, че развитието на детските физически умения е оставено да бъде въпрос на случайност. Отговорност на танцовите учители е да насърчават развитието на двигателния репертоар на учениците си, от който репертоар те може след това да подбират по-целенасочено и внимателно, за да създадат смисли в танца. По този начин може да си позволят да подреждат и придават значение на движенията си, а да се научат да танцуват може да има и комуникативно въздействие. Случай на „да се научиш да танцуваш, докато го правиш”!

Peter, 1997

Истинско въздействие при всеки ученик

В този клип един танцов учител установява рутина и структура във всеки танцов урок и с конкретен фокус върху индивидуалното физическо развитие на всеки ученик. Следващият етап ще бъде да се разширят творческите и хореографските умния на всеки учащ, така че да могат да замислят свои собствени танци и движения и да се учат един от друг.

Въпрос: QПо какви начини танцовият учител вярва, че децата ще имат полза от танцуването?


Кликнете тук за отговора


  • Poster
                  Image
Научете повече

Laban, R. (1948) Modern Educational Dance, Plymouth: Macdonald and Evans.

Peter, M. (1997) Making Dance Special, London: David Fulton.

Sherborne, V. (1990) Developmental Movement for Children, Cambridge: Cambridge University Press.