Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Грижата като съществена основна част за учебния план
wheelchair pupil with adult


Може да изглежда странно включването на грижата в документ за учебния план, тъй като преди да бъде въведен националният учебен план, хората ДМОТ често са били обучавани в класове за „специална грижа”. Критиците спорят, че това ги изключва от образованието, което се случва някъде другаде, и пренебрегва идеята за отделен учебен план за ДМОТ (Byers and Rose, 1994).

 

Ако продължаваме да третираме грижата като необходим, но като цяло губещ време образователен страничен продукт – нещо, с което трябва да се приключи набързо, за да се върнат учителите към истинското образование – никога няма да можем да защитим тезата за педагогическата грижа вътре в учебния план, а не като допълнение към него. Този уебсайт се основава на разбирането и вярата, че за децата с ДМОТ, грижата е твърде важна, за да се принизява до страничен въпрос. Тя трябва да стане съществена част от учебния план, иначе става така, че правим неща по децата, а не с тях.

Грижата: нарастващ проблем
Premature baby


През 1990 г. само 20% от бебетата, родени с тегло под 1 кг., биха оцелели; през 2011 г. цифрата е 80%.


Второто проучване EPICure за преждевременно родените бебета, извършено през 2006 г., показва, че сега можем да спасим бебета и в 23 гестационна седмица, но има приблизително 50% повече вероятност за някаква степен на увреждане, което означава, че бебето може да е в интензивна грижа за няколко месеца.

 

„Въпреки че медицинските състояния не означават непременно СОП, медицинските състояния трябва да бъдат управлявани, за да може да се случи ефективно образование.” Farrell (2006), с. 82.

 

Carpenter предупреждава за повишена вероятност, че вече разпознатият растеж в броя на родените с ДМОТ през 21 век (Male and Rayner, 2009, SEND Review, 2010) ще поставят все още непознати изисквания за грижа, които на свой ред без съмнение ще имат пряко въздействие върху обучителните стилове и моделите на учебен план.

Грижа
Boy with hearing implant

Традиционно моделите на учебния план са се концентрирали върху мултисетивните увреждания, особено по отношение на визуалните и слуховите увреждания, без твърде много внимание към множеството други трудности.

 

Ричард Айрд, въпреки че предупреждава относно първичността на плановете за грижа пред ученето в образователна среда (Aird, 2001), въпреки това признава, че грижата е интегрална част от живота и обучението на някой с ДМОТ.

 

Помислете за степента, в която грижата се третира като необходим, но до голяма степен губещ време образователен страничен продукт, нещо, което трябва да се свърши бързо, за да могат учителите да се върнат към важния въпрос с образованието.

 Как грижата може да бъде направена истинска образователна възможност?

Разберете и научете повечe (1)

Aird, R. (2001) The Education and Care of Children with Profound and Multiple Learning Difficulties. London. David Fulton.

 

Ayers, H. (2006) An A to Z Practical Guide to Learning Difficulties. London. David Fulton.

 

Barber, M. (1994) Contingency Awareness: Putting Research into the Classroom in Coupe O'Kane J and Smith B (eds) Taking Control. London. David Fulton.

 

Byers, R. and Rose, R. (1994) Schools Should Decide ... in Rose R, Fergusson A, Coles C, Byers R and Banes D (eds) Implementing the Whole Curriculum for Pupils with Learning Difficulties. London. David Fulton.

 

Carpenter, B. (2010) Curriculum Reconciliation and Children with Complex Learning Difficulties and Disabilities. London: Specialist Schools and Academies Trust.

 

Разберете и научете повечe (2)

Farrell, M. (2006) Celebrating the Special School. London David Fulton. Farrell M (2005) Inclusion at the Crossroads: Special Education Concepts and Values. London. David Fulton.

 

Goldsmith, J. and Goldsmith, L. (1998) Physical Management in Lacey P and Ouvry C. People with Profound and Multiple Learning Disabilities. London. David Fulton.

 

Johnson, M. and Parkinson, G. (2002). Epilepsy. A Practical Guide. London. David Fulton.

 

Kiernan, C. and Kiernan, D. (1994). Challenging behaviour in schools for pupils with severe learning difficulties. Mental Handicap Research, 7, 1. pp 17-20

 

Male, D. B. and Rayner, M. (2009). Who goes to special schools? Educational & Child Psychology (2009) Vol. 26 No. 4 pp.19-30