Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Физическото възпитание и детето
Young boy with protective headgear
         traverses adventure playground

Как да направим физическото възпитание всекидневна част от живота на детето?


Физическият учебен план покрива развиването на:

 • Координацията око/ръка и финия двигателен контрол;

 • Позата;

 • Пространствената съзнателност;

 • Ориентацията и движението.

(Aird, 2001)

Разделянето на учебния план на тези четири части и полезно упражнение. То гарантира, че всички части на физическия учебен план са покрити.


Тези елементи не трябва да бъдат изпълнявани изолирано и заедно с дейността трябва да се осигурява минимална пряка подкрепа. Например при рисуването подкрепата с ръка може да означава, че учителят прави голяма част от действието вместо детето. Това трябва да се избягва, тъй като насърчава зависимостта и безпомощността.

Оставете всяко дете да изследва
A young girl uses paintsИзследването и физическата практика са ключови. Уменията на учителя са в способността да направи това изследване вълнуващо за всеки индивид.


Нека разгледаме изкуството като такъв един случай. На децата трябва да се позволява да изследват материалите за художествено изкуство (бои, глина, текстил, листа, пластмаси и т.н.)


Запомнете, не е важно произвеждането на творба, а преживяването на действието. Те трябва да могат да хванат, манипулират, почувстват и опитат.

Използване на индивидуална сетивна среда (ИСС)
A teenage boy uses a sensory room

Работата с ключове/суичове мотивира децата и им помага да развият фини двигателни умения.

 

ИСС  е била създадена  за възрастни с ДМОТ. При все това принципите се прилагат независимо от възрастта (Bunning, 1996).

Целта й е да намали нивата на нецелево действие (стереотипни действия, самонаранявания и неутрално поведение) и да увеличи нивата на целево взаимодействие с хората и предметите.

Резултатите показват увеличаване на целенасочените взаимодействия и намаляване на нецелевите действия след ИСС.

Използване на физиотерапия

Употребата на редовна и рутинна физиотерапия и хидротерапия винаги е добра отправна точка за физическия учебен план.

В следващия клип една група деца получават физиотерапия в гимнастическия салон на училището си.


 • Poster
         Image
Как този вид физиотерапия би помогнал на деца, които познавате?

 

 

Ресурси
opened book

Aird, R. (2001) The Education and Care of Children with Profound and Multiple Learning Difficulties, London: David Fulton.

 

Bunning, K. (1996) Development of an 'Individualised Sensory Environment' for Adults with Learning Disabilities and an Evaluation of its Effects on their Interactive Behaviours, unpublished thesis, London: City University.

 

Bunning, K. (1998) To engage or not to engage? Affecting the interactions of Learning Disabled adults, International Language and Communication Disorders, 33; 386-391.

 

St. Margaret's School (2009) The Profound Education Curriculum, Tadworth: Profound Education.