Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Изкуството е достъпно
A Pollock-esque oil painting by
                  a child with SLD

Изненадващо малко е писано за преподаването на художествено изкуство на ученици с тежки обучителни трудности, може би защото съществува предположението, че то е толкова достъпен предмет.


По много начини това е вярно и тъй като художественото изкуство е толкова отворено към свободното себеизразяване, ученици със всякакви възможности биха успели еднакво добре.

Изкуството и детето със СОТ 

A young boy painting

В тази полезна публикация, the  Агенцията по квалификациите и развиването на учебната програма дава насоки към планирането, преподаването и оценяването на учебната програма за ученици със затруднения в ученето в изкуството и дизайна (QCA, 2009).

Планиране, преподаване и оценяване на учебната програма за ученици със затруднения в ученето: Изкуство и дизайнТова е интересен документ, с който преподавателите ще искат да се консултират, и е стабилна основа, по която да работят. Преподавателите ще могат да гарантират прогреса, като намалят насоките и като окуражават оформянето на идеи и мисли отвъд конвенционалното..

Осигуряване на достъп до изкуството
A young girl paints with her teacher
Мелани Питър е написала две глави за изкуството в ревизираната версия на Осигуряване на Достъп (Peter, 1996, 2001), а сайтът на училището Priory Woods също си струва да бъде разгледан.

Сайт на училище Priory Woods

Съществува и ресурсен пакет, озаглавен „Understanding the Arts/Creativity”, който е изработен от Equals.

Сайт на Равни

Научете повече

Peter, M. (1996) Art, in: Carpenter, B., Ashdown, R. and Bovair, K. (eds), Enabling Access: Effective Teaching and Learning for Pupils with Learning Difficulties, London: David Fulton.

Peter, M. (2001) Art, in: Carpenter, B., Ashdown, R. and Bovair, K. (eds), Enabling Access: Effective Teaching and Learning for Pupils with Learning Difficulties, Revised Edition, London:
David Fulton.

QCA (2009) Planning, teaching and assessing the curriculum for pupils with learning difficulties: Art and design, London: Qualification and Curriculum Authority.