Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Колко лесно или трудно го правите?
A female teacher and a young boy laugh
         and smile

Някои академици твърдят, че каквато и да е физическа активност за дете с ДМОТ трябва да бъде лесна (Goldsmith and Goldsmith, 1998).

 

Защо те имат такова мнение?


Може ли да се предположи, че тази политика ще доведе само до ниски очаквания и ниски постижения?

Капани

Други автори предполагат, че целия процес на учене е застрашен от физическите увреждания (Aitken et al, 2000).

(От 80-те години насам) има много свидетелства, които показват положителните последици, когато деца, дори и малки бебета, имат шанса да придобият контрол над околната си среда и как този контрол е тежко увреден в детето, което няма подвижност.

Въпреки че те имат по-малко възможности да решат и контролират преживяванията си, децата без подвижност все пак могат да се поучат от тях. Но тези преживявания е много по-вероятно да са преживявания на фрустрация и провал. В този момент се появява втора трудност, тъй като преживяванията, придобити в една среда, могат да се пренесат към други. Очакването за провал, заучено в една среда, прави научаването на нови дейности много по-трудно. Човекът, който няма подвижност, може да е „изключил“ ученето на нови задачи и дейности. Вместо да се учи, че може да бъде успешен, той е научил, че няма никакъв смисъл дори да се опитва.

Aitken et al, 2000

Ключови въпроси

Трябва да гарантираме, че всеки физически учебен план е чувствителен към нуждите и развитието на всяко дете. Задайте следните въпроси.


Дали индивидът е:

 • Достатъчно добре?

 • Достатъчно отпочинал?

 • Достатъчно желаещ?

 • Достатъчно удобно настанен?

 • Достатъчно голям?

 • Достатъчно млад?

Дали дейността е:

 • Достатъчно лесна?

 • Насърчаваща нормална и симетрична форма на тялото?

Въпросът не трябва да е „дали индивидът е добре, дали му е удобно, дали иска?“


Вместо това той трябва да е: 

Дали той е:

 • Достатъчно добре?

 • Достатъчно удобно настанен?

 • Достатъчно желаещ?

Ограничения в общуването
A teenage girl and a male teacher use
         intensive interaction techniques in a swimming pool

Двигателните или възприятийните увреждания могат силно да ограничат общуването (Bullowa, 1979; Pellegrino, 1997; Coupe O'Kane and Goldbart, 1998).

Конвенционалната способност на децата с нормално развитие да посягат, хващат, стискат и изследват, означава, че конвенционалните модели за детско развитие не взимат предвид децата с физически и интелектуални увреждания (Uzgiris and Hunt, 1975; Dunst, 1980).

Насърчаване на движението

На детето с ДМОТ  вероятно ще му трябва много по-голям процент от времето на учебния план, за да постигне подобна учебна цел.

Основните причини за насърчаване на движението у хората с физически трудности трябва да бъдат:

 • Увеличаване на независимостта;

 • Защита на формата на тялото;

 • Подобряване на общото здраве и духа.

Научете повече
opened book

Aitken, S., Buultjens, M., Clark, C., Eyre, J.T. and Pease, L. (2000) Teaching Children who are Deafblind, London: David Fulton.

 

Bullowa, M. (1979) Introduction: Prelinguistic communication: a field for scientific research in Bullowa, M. (ed) Before Speech. Cambridge: Cambridge University Press.

 

Coupe O'Kane, J. and Goldbart, J. (1998) Communication Before Speech, London: David Fulton.

 

Dunst, C. (1980) A Clinical and Educational Manual for Use with the Uzgiris and Hunt Scales of Infant Psychological Development, Austin, Texas: Pro-Ed.

Goldsmith, J. and Goldsmith, L. (1998) Physical Management in Lacey, P. and Ouvry, C. People with Profound and Multiple Learning Disabilities, London: David Fulton.

 

Pellegrino, L. (1997) Cerebral Palsy in Batshaw, M.L. (ed) Children with disabilities, Baltimore: Paul H Brookes Publishing.

 

Uzgiris, I. and Hunt, J. (1975) Assessment in Infancy: Ordinal Scales of Psychological Development, Urbana: University of Illinois Press.