Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Намиране на баланс
A teenage girl dances in a school gym

Важно е да се намери баланс между:

 • Това, от което детето има нужда от чисто терапевтична/медицинска перспектива;

 • Поощряването на независима дейности и физическо участие

 • Това, което детето може да понесе във всяко определено време;

Ключът към събирането им е във включването и мотивацията (Carpenter, 2010).

Използване на физически дейности за включване


Също така е жизненоважно да се включват децата във физически дейности, които са интерактивни и ангажиращи (например физиотерапия или музикотерапия).


Наблюдавайте всеки отговор и използвайте паузите консистентно, за да окуражите всяко дете да отговори (Ware, 2003).

 

Запомнете, ефективното учене винаги трябва да бъде основано на свързани и значими всекидневни преживявания и дейности.

Намиране на най-ефективните лечения
A male teacher supports a teenage girl
         in physical gym based activity

Най-ефективните лечения са тези, които се използват във всекидневната дейност и стават част от живота на детето.


Ако терапията не се използва всекидневно, тогава тя няма максимален ефект.

(Scrutton, 1984).

Избиране на правилните дейности
Q

Кои дейности можем да включим във физическия учебен план за ученици с ДМОТ? 


 

Кликнете тук за отговора
Научете повече
opened book

Bower, E., Mitchell, D., Burnett, M., Campbell, M.J. and McLellan, D.L. (2001) Randomised controlled trial of physiotherapy in 56 children with cerebral palsy followed for 18 months, Developmental Medicine and Child Neurology, 43, 4-15.

 

Carpenter, B. (2010) Curriculum Reconciliation and Children with Complex Learning Difficulties and Disabilities, London: Specialist Schools and Academies Trust.

 

Mednick, M. (2002) Supporting Children with Multiple Disabilities, Birmingham: Question Publishing.

 

Scrutton, D. (1984) Management of the Motor Disorders of Children with Cerebral Palsy. London: Spastics International Medical Publishers.

 

Ware J. (2003) Creating a Responsive Environment for People with Profound and Multiple Learning Difficulties, London: David Fulton.