Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Преподаване на математика
Two pupils at desk


Тайната за успешното преподаване на математика може да бъде да се преподава чрез други области, които и да са, така че математиката да бъде „нещо интересно и относимо за учениците, като им позволява да участват и да израстват“ (Higginson, 1999). Смисълът е, че математиката е навсякъде около нас, така че защо да не преподаваме „за нас“?

Напишете пет дейности, които не включват употребата на математика по някакъв начин.


Сравнете отговорите си тук.

Математическо мислене

Female adult and boy at computer

Както академиците, така и практиците спорят, че за тези, които преподават на ученици с характерно бавно темпо на учене, е оправдано да се „концентрират върху основите“ и че преподаването на математиката по отношение на практически, всекидневни ситуации я прави както относима, така и разбираема (Robbins, 2000; Stewart et al, 2000).


Има принципи, които трябва да бъдат приложени, за да гарантират, че децата имат шанс да бъдат успешни при ученето и да могат да прилагат основите в математиката, които са описани в информационните пакети в ниво В върху математическото мислене.

Научете повече

Higginson W (1999) Glimpses of the Past, Images of the Future: Moving from 20th to 21st Century Mathematics Education in Hoyles C, Morgan C and Woodhouse G (eds) Rethinking the Mathematics Curriculum. London. Falmer Press.


Robbins B (2000) Does teaching numeracy lead to mathematical learning? The SLD Experience. 26: 9-12.


Stewart D S, Mallet A, Koltonowska G, Pembleton S, Baldwin C and Evans P (2000) Mathematics for Life Long Learning. The SLD Experience. 26: 18-19.