Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори

Преподаването става не само процес на подсигуряване, че студентите имат разнообразни възможни отговори на даден практически проблем, а също така и че те са наясно с този репертоар и нуждата от практическото му използване. Те трябва да разберат коя стратегия за учене е подходяща за коя ситуация.
Collis and Lacey, 1996

Преподаване на практика

Lacey (2009) посочва, че мисленето и решаването на проблеми почти винаги ще бъде по-трудно за децата със СОП, заради вероятността за лоши умения за внимание и памет, както и трудности с езика и общуването. Hulme and Mackenzie (1992) считат трудностите с паметта за поставяне на допълнително натоварване върху другите когнитивни умения, особено четенето и математиката.

Lacey също така посочва изследванията, извършени от Wishart (1998) и Jarrold, Nadel and Vicari (2008) с децата и възрастните със синдром на Даун, чрез които ние можем сравнително свободно да направим заключението, че децата с тежки обучителни трудности ще се учат по-добре, когато могат да видят и да докоснат нещата, свързани с ученето.

С други думи можем да очакваме да се получи повече учене, когато преподаваме конкретно, чрез действителен опит, а не по абстрактен начин (например) чрез език, говорим или писмен.

Мислене и решаване проблеми на практика (1)

Ученето може да се подобри, ако действително практикуваме мислене и решаване на проблеми в истински ситуации в реално време.
Да вземем един пример. Планирали сте да направите урок с история, който включва употребата на четири помощни средства за вокализация стъпка по стъпка.

Урокът трябва да започне в 10 сутринта. В 9:55 отивате да вземете устройствата от шкафа в класната стая, където сте ги сложили след последната употреба, но намирате само едно, което не работи. Какво правите?

В нормалния поток на събитията учителите биха проверили дали ресурсите са подходящо подготвени, работят и са готови за употреба, но има случаи в оживената класна стая, когато това не е възможно.

Мислене и решаване проблеми на практика (2)
Teacher engages a class

Можете ли да анализирате и да запишете стъпките, през които минахте, за да разрешите проблема си?

Решаването на проблеми включва като цяло четири ключови психични процеса:

Възприятие

Мислене

Действие

Оценка

Научете повече
Open book

Collis, M. and Lacey, P. (1996) Interactive Approaches to Teaching, London: David Fulton.

Hulme, C. and Mackenzie, S. (1992) Working Memory and Severe Learning Difficulties, Hove: Lawrence Erlbaum Associates.

Jarrold, C., Nadel, L. and Vicari, S. (2008) 'Down Syndrome Research and Practice.' Cited in Lacey, P. (2009)

Lacey, P. (2009) Teaching Thinking in SLD Schools: The SLD Experience.

Wishart, J. (1988) Cognitive development in young children with Down Syndrome: developmental strengths, developmental weaknesses. Cited in Lacey, P. (2009)