Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Да дадем смисъл на историята

В учебния план на масовите училища когницията (мисленето и разбирането), решаването на проблеми (действането според разбирането) и дори метакогницията (мислене за мисленето) участват в много уроци. В добрите училища се обмислят старателно стратегии като например таксономията на Блум (за целите на ученето) (Bloom et al, 1956), така че ученикът бива насочван към значимо учене, а не повърхностно запаметяване на факти.


Относно нормандското нашествие учениците биха научили.:

  • Битката при Хейстингс се е състояла през 1066г.; 

  • Армията на Уилям е победила армията на Харълд, която защитавала саксонската монархия;

  • Харълд е бил убит от стрела в окото;

  • Битката е увековечена от паното Бею.

Дейност
Boy and teacher as desk
Q

Какви въпроси следва да насърчаваме в клас, за да мислим за развиване на историческото разбиране на децата?


Кликнете тук за отговора

Смисъл в историята
Group working with two adults

Целта на комплекта въпроси по история на предишния слайд е да разшири ученето от запаметяване към разбиране и прилагане, а оттам – към по-висшите редове на ученето, което могат да бъдат намерени в способността за анализ, оценка и създаване.


За децата със СОТ  учителите често са ограничени до паметта, тъй като:

  • Може да отнеме стотици пъти, за да се повтори едно умение, преди то да бъде задържано в дългосрочната памет.
  • За децата със СОТ  обобщенията са изключително трудно постижими (Lacey, 2009).
  • Учителите често се изкушават от нуждата да осигуряват ред, структура, рутина и сигурност за учениците.
Защо рутината е важна
Small group concentrating

При обучението на деца със  СОП   е необходима отлична рутина, ред, структура и сигурност. Има цели педагогики, които се основават на тези принципи.

Такава рутина е голяма възможност за учене, особено за децата, които функционират на най-ранно ниво на интелектуалното развитие. Изкушаващо е да се поддържат рутината, редът, структурата и сигурността до такава степен, че учениците преживяват значителен стрес, когато тази сигурност бъде отнета. Това е напълно разбираемо – ако не контролираш собствения си живот, има известна сигурност в това да знаеш,че някой друг прави това. Това означава, че рутинните действия, редът, структурата и сигурността стават съществени и основни, а не „по желание“ или „по избор“.

Необходимостта от решаване на проблеми

Small group working at big and small screens

Чрез разчитане на рутина всеки ден в класната стая обаче може би ограничаваме възможностите за учене, тъй като не очакваме от учениците си да мислят и да решават проблеми. Когато се изправят пред проблеми и трудности, което неизбежно ще се случи, учениците, които са се научили да разчитат на рутина, ред, структура и сигурност няма да имат умения или стратегии, на които да разчитат. При тези обстоятелства те най-вероятно ще са дори още по-разстроени. Този модул предполага, че обучението на деца с КОТУ  да мислят и решават проблеми възможно най-независимо не е опция, а е необходимост.

Да откриеш един голям, широк свят

Пени Лейси е начело на една разрастваща се кампания за връщането на мисленето и решаването на проблеми в учебния план на СОП. Този неин цитат стига до същината на въпроса:

Децата със СОП потенциално имат липса на интерес към света като цяло, което може да е предизвикателство, но осигуряването на вълнуващи дейности може да помогне за провокиране на интерес. Трябва да запознаем децата с различни видове животни, да ги оставим да усетят времето от първа ръка, да работят с творци, да правят филми, да посещават необичайни места, хора и неща, да преживяват различни физически движения, от катеренето с въже през ездата и плаването до карането на кънки на лед. Построяването на палатка, яденето на домашни пуканки може да провокира много умения за мислене. Има огромен, широк свят за откриване отвъд рутината, въпреки че трябва да внимаваме да не осигуряваме каталог от несвързани преживявания. Връзката е мислене и решаване на проблеми и трябва да направим това много видимо, защото иначе децата може да не забележат.
Lacey, 2009

Научете повече

Bloom B S, Engelhart M D, Furst E J, Hill W H and Krathwohl D R (1956) Taxonomy of educational objectives: the classification of educational goals: Handbook 1: Cognitive Domain. New York. Longmans.


Lacey P (2009) Teaching thinking in SLD schools. The SLD Experience. 54: 19-24.