Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Доклади за напредъка (1)
Teacher at table

Записването и докладването на напредъка е жизненоважно за успеха на преподаването и ученето, основани на процеси, и се препоръчва силно всяка преподавателска сесия да приключва с пленарна среща, където формалният процес на преподаване спира за момент, за да отбележи успеха, да запише специфичния напредък на детето, да обсъди важни области и да информира следващия урок.


В този важен момент целият преподаветелски екип (учители, помощник учители, терапевти и всички други, пряко включени в урока) размишлява върху това, което са видели и чули, приемайки урока като цяло, но най-вече всяко отделно дете едно по едно.


Класният ръководител трябва физически да запише успеха, поддръжката и регреса на всяко дете.

Доклади за напредъка (2)

Например дете А може да проследява с поглед учителя за пет секунди или повече по време на сетивна история и да се вълнува, когато идва негов ред да бъде гъделичкано. Можем ли да видим дали следващия път дете А ще проследява за по-дълго? В кой момент от историята той започва да се вълнува? Ще започне ли по-рано следващия път? Проявява ли подобно вълнение и за други части на историята?

Детето може, разбира се, да не направи никое от тези неща – такава е разпокъсаната природа на обучителния процес при ДМОТ – но може и да ги направи в някой момент от бъдещето. Трябва да сме готови да запишем това, когато го направи. Този по-свободен смисъл на цели може да се определи като „намерение за учене“.

 

Ще предложим възможността за напредък по определен начин, а широкото ни намерение е да стигнем дотам, но трябва да сме подготвени, когато детето отиде в съвсем друга посока.

Употребата на видео

Употребата на видео може да подпомогне в огромна степен записването и докладването. Залагането на видео запис чрез широкоъгълен обектив, който да записва по време на сесията, позволява на персонала да види всякакви неща, които може да са пропуснали.


Прегледът на такива видео свидетелства може да осигури отличен фокус за екипните срещи, и разбира се, може да се използва правилно като доказателство за напредък при докладите в края на годината. Търсенето на разлики от всякакъв вид трябва да стане втора природа на членовете на класния екип.


Класните екипи трябва да свикнат със записването по време на дейността им, а изполването на бележки („Джон следи пет секунди“, например) може да е проста и ефективна система.

Записване на напредъка на практика

Напредъкът може да бъде записван по р-класовете, но това може да формира само част от индикаторите за напредък в различни области. Има нарастващ интерес към адаптирането на пътеките от Routes for Learning, за да се демонстрира напредък, и изглежда логично да се покажат картите на отделните деца.


Работата, извършвана от Клеър Барнс в Willow Dene School в южен Лондон (Barnes, 2010) е добър пример за това. Тя все още е в развитие, но няма причина всяко едно дете да не показва напредъка си чрез графика, която показва кои от 43-те ключови момента са били постигнати. Трябва да се повтори, че Routes не разчита на идеята за линеарно развитие, а постигнатите ключови моменти може да са разпръснати.

Въпреки това, ако графиката показва, че детето е постигнало два такива момента тази година, например, общо 16 вместо 14-те, постигнати в края на миналата година, това е действителен индикатор за напредък.


Ако разделим по-нататък ключовите моменти на такива, постигани от време на време, често или постоянно (Martin, 2006), имаме потенциално 129 индикатора за напредък, които покриват общуване и когниция

Маркери за лично, социално и здравно образование
Smiling boy in wheelchair

Друга област, в която можем да оценим напредъка, използвайки числени стойности, е ЛСЗО, като се използват р-класовете с техните подразделения:

  • Внимание

  • Независимост и организация

  • Взаимодействие и работа с другите.

Много училища ги смятат за свързани с децата с обучителни трудности за известно време, а много от децата с ДМОТ  могат да покажат значителен прогрес за няколко години, стига да не ги възприемаме като развиващи се по права линия.

 

Те са естествено разделени на 15 подразделения, така че имаме 45 подразделения за всяка област и 135 общо само за ЛСЗО (PSHE).

Научете повече
opened book

Barnes, C. (2010) Proposal to introduce and develop AfL using Routes for Learning and video evidence for students working at P Levels 1-3 in KS1 at Willow Dene School. Unpublished Paper.

 

Martin, A. (2006) Assessment using the P scales: best fit - fit for the purpose? British Journal of Special Education, 33 (2), 68-75.

 

Routes for Learning (2006). Qualification and Curriculum Group: Welsh DfE, Cardiff