Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Най-добри практики
A young boy listens attentively as his
         teacher plays the guitar

Насоките за добри практики за творческите изкуства се основават на същите принципи, които са основни за всички форми на преподаване. Те са:

Наблюдавайте учениците;

Намерете мотивираСъздайте структура

 

 

 

 

 

 

 За по-подробно описание и предложения по всеки принцип, кликнете върху него Creative Arts Essentials.

Наблюдавай учениците;
Намерете мотиватори;
Използвайте внимателен подход;
Създайте структура.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Силата на музиката

В този клип един пианист прави акомпанимент на интерактивно прочитане в класа на приказката „Джак и бобеното зърно“.


Каква е функцията на музиката в този урок? Защо е толкова ефективна?

 

Традиционно музиката се използва като виртуално лекарство от музикалните терапевти. Те оценяват клиента и създават клиничен план за лечение, който има ясни цели. По този начин музиката, която терапевтът пуска, работи в една клиент-центрирана и ориентирана към цели рамка.

 

Както показва клипът, музиката не трябва да бъде използвана просто като терапия (Lacey (1996) and Peter (1998).

 

Трябва да има достатъчно време за детето с комплексни нужди да изследва музиката и изкуството не само като лечение, а и като начин за прекарване на свободмото време, чрез което се предоставя възможност дететето да бъде в състояние на ангажираност и общуване.

 • Poster
         Image
Научете повече (1)
opened book

Carpenter, B., Cockbill, B., Egerton, J. and English, J. (2010) Children with complex learning difficulties and disabilities: developing meaningful pathways to personalised learning, The SLD Experience, 58: 3-10.

 

Hinchcliffe, V. (1996) Fairy stories and children's developing theories of mind, International Journal of Early Years Education, 4 (1) 35-46.

 

Hinchcliffe, V, (1999) It All Comes Out in the Wash: Using TV 'Soaps' with Pupils with Learning Disabilities in: Fawkes S, Hurrell S and Peacey N (eds) Using Television and Video to Support Learning. London: David Fulton.

Karkou, V. and Glasman, J. (2004) Arts, education and society: the role of the arts in promoting the emotional wellbeing and social inclusion of young people, Support for Learning, 19 (2) 57-65.

 

Lacey, P. (2010) Smart and Scruffy Targets, The SLD Experience, Issue 57.

 

Lacey, P. (1996) Music in: Carpenter, B., Ashdown, R. and Bovair, K. (eds) Enabling Access: Effective Teaching and Learning for Pupils with Learning Difficulties, London: David Fulton.

Научете повече (2)
opened book

Park, K. and Pilcher, P.J. (2010) Bible stories in Cockney Rhyming Slang, The SLD Experience, 57: 12-15.

 

Peter, M. (1998) Good for them, or what? The arts and pupils with SEN, British Journal of Special Education, 25 (4) 168-172.

 

Peter, M. (1998) Accessing the curriculum through the arts for pupils with special educational needs, Support for Learning, 13 (4) 153-156.

Peter, M. (2009) Drama: narrative pedagogy and socially challenged children, British Journal of Special Education, 36 (1) 9-17.

 

Pilcher, P.J. (2009) Pinocchio by Carlo Collodi, adapted by P.J. Pilcher, The SLD Experience, 54: 13-18.

 

Sherrat, D. and Peter, M. (2002) Developing Play and Drama in Children with Autistic Spectrum Disorders, London: David Fulton.