Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Повикване и откликване (1)
Teacher with a boy

Повикването и откликването е лесен начин за насърчаване на забавна комуникация:

  • Разчита на естествения поетичен ритъм и потока на езика;

  • Приема, че тези ритми са вродени;

  • Всеки ред е нарочно кратък и ритмичен;

  • Най-добре работи, когато е драматична и изразява чувство и емоция;

  • Естествено и автоматично включване на хората, а не изключване.

Повикване и откликване (2)

Като пример за повикване и отклик, прочетете „Горката Алис”, поема на Майкъл Донахи (1993).

След леко адаптиране на поемата, тя може да бъде изрецитирана, като персонала и децата откликват като повтарят първия израз на всеки ред. Би започнало така:

Горката Алис,

която се събуди от гарвани

и се събуди на тавана

и вися там в страх,

че вечерта се промъкваше

и сега погледна

към недовършеното четиво

и обичаше съня

и спа, плачейки

и се провикна веднъж.

Думите са красиви в техния ритъм и простота и предават дълбоко чувство на загуба и отчаяние. 

Има ли по-добър начин да се изобрази тъгата?

Научете повече (1)
Open book

Grove, N. (2005) Ways into Literature. Stories, Plays and Poems for Pupils with SEN, London: David Fulton.

Grove, N. (2010) The Big Book of Storysharing, London: Senjit.

Grove, N. (ed) (2012) Bringing Literature to Life: Introducing a Range of Approaches for Teachers of Children with Special Educational Needs, London: Routledge.

Grove, N. and Park, K. (1996) Odyssey Now, London: David Fulton.

Grove, N. and Park, K. (2000) Developing Social Cognition through Literature for People with Learning Disabilities: Macbeth in Mind, London: Jessica Kingsley.

Научете повече (2)
Open book

Park, K. (1998) Dickens for All: Inclusive Approaches to Literature and Communication with People with Severe and Profound Learning Disabilities, British Journal of Special Education.

Park, K. (2009) Mother Goose: Developing Language and Communication Skills through Drama, The SLD Experience.

Park, K. (2010) Interactive Storytelling: Developing Inclusive Stories for Children and Adults, Bicester: Speechmark.