Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Структура за изкуствата
Dance class at Riverside school

Творческите изкуства може би е най-добре да се разглеждат като учене, основано на процеса, където индивидуалните SMART цели може да не са най-добрия подход за извеждане творчеството на учениците с тежки обучителни затруднения. Затова може би е винаги най-добре да се заложи структура, която да установи ясна основа за ученето.


Преподаването на изкуствата не е лесно и може да не е умение за всеки. Учителите и помощник-учителите не трябва да се тревожат за това. Изберете някое от изкуствата – музика, изобразително изкуство, театър, танци – с което се чувствате най-удобно. Започнете, като зададете рутина, ред, структура и сигурност в класа си, така че да можете да намерите своята зона на комфорта, както и тази на учениците си. Останете там колкото ви е нужно, но не твърде дълго!

Творческият елемент
Drama lesson

Melanie Peter (1998) вярва, че учителите трябва да смекчават структурата с креативност. Тя вярва, че учителите трябва да насочват учениците в тройна връзка с ученето чрез изкуствата. Това означава поощряване на знанията, разбирането и уменията на учениците в:

  • Създаване на изкуство – развиване на уменията им;

  • Представяне на изкуство – реализиране на произведение на изкуството, хореография на танц, съчиняване на музика, сценарий за пиеса;

  • Оценяване на собствената им работа и на тази на другите с разграничение и конструктивна критика.

Задача

Peter (1998) също така предлага, че учителите трябва да

...направят крачка встрани и да се представят като ентусиазирани съ-учащи заедно с учениците си, сътрудници в едно творческо начинание. Истинското самоуважение на децата ще нарасне чрез тяхното развиващо се съзнание за личната им сила и способността им да правят истински избори, решения и промени.

Изберете едно или две от изкуствата (художествено изкуство, музика, танци, театър), от което може би се интересувате. Кои според вас биха били ключовите обучителни елементи за децата с обучителни трудности? Кликнете тук, за да разкриете някои отговори за предметите, които сте избрали:

Изкуство

Музика

Танци

Драма

Научете повече

Peter, M. (1998) Good for them, or what? The arts and pupils with SEN. British Journal of Special Education. 25 (4) 168-172.