Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Силата на писаното слово

Най-хубавата литература има сила отвъд словото... Литературата е твърде важна, за да бъде ограничена за тези, които могат да четат.


Grove, 2005

Ограмотяване (1)
Teacher reading boy story]

Трудовете на Никола Гроув и Кийт Парк – теоретични и практични – за ограмотяване на деца с обучителни трудности са от значение за всеки, който е заинтересован да работи в областта на драматизацията, разказвачеството, поезията и/или литературата с деца с дълбоки и множествени обучителни трудности – ДМОТ, както и други обучителни трудности). 

„Одисей сега” (Grove and Park, 1996), където историята на Одисей е „преведена” за директното участие и активното включване на децата с каквито и да е (или дори и никакви) обучителни трудности от всяка възраст – остава една от класиките за литературата, която се занимава с обучителни трудности и включване.

Гроув и Парк също така са автори на редица други заглавия и публикации.

Ограмотяване (2)

Гроув и Парк са съживили идеята, че деца с дълбоки и множествени обучителни трудности, с всички съпътстващи ги проблеми и трудности, свързани с когницията и общуването, не само може да изпитат и да се насладят на езика, който изначално може и да не „разбират” по начина, по който ние го разбираме, но може също така и да го осмислят и да получат удовлетворение от неговото богатство.

Park (2010) приема като факт, че принципите на интерактивното разказване на истории признават „музиката на думите”, както и че „задръжките предшестват разбирането”. Той твърди, че трябва да го „виждаме с чувства” и да „четем с ушите си”, така че ние и тези, с които работим директно, да изпитваме „афекта” (чувството) на думите, които може директно да бъдат преведени чрез гласа и маниера на учителя.

Той цитира подробно от великите литературни творби, като „Кублай Хан” на Самюъл Тейлър Колридж и „Бдение над Финеган” на Джеймс Джойс, и отбелязва, че макар и смисълът на тези творби да е непрозаичен, модела, ритъма и емоцията на езика докосва дълбока и централна част на нашата човечност.

Целта на литературата

Прозата и поезията са фундаментални за нашето емоционално и когнитивно функциониране, предоставяйки средствата, с които осмисляме преживяванията си и се свързваме с преживяванията на другите.


Grove, 2005

Ограмотяването на практика (1)

Парк ни насърчава да четем на глас стих от „Кублай Хан” на Колридж с предизвикателството да не се почувстваме затрогнати от красотата и мощта на думите, дори и да ни убягва точния им смисъл.

"щях в ефира да извая

свод слънчев с пещери от лед,

та да го зърнат и в омая

да викнат: Вижте, вижте тая

коса развяна, образ блед!

Триж обходете го отвред

и в уплах свят очи склонете,

че той е пил роса от цвете

и се е хранил с райски мед."

Ограмотяването на практика (2)
Teacher reading to two boys

Park (2010) отбелязва, че не е достатъчно за учителя просто да прочете думите на глас, а е съществено важно децата да бъдат включени в преживяването. За да стане това, той използва традиционния метод за повикване и отклик и прилага неговите принципи за преподаването на литература за децата с обучителни трудности и увреждания.

Като се усвоят основните правила на тази лесна, но изключително ефективна техника, практикуващите могат да представят всичко – от кратки поеми до сложните слова на Шекспир. 

Децата са директно включени като основна част на ритъма на думите.

Персоналът може да помогне на ритмичните движения чрез насърчаване и помагане на люлеене, тропане, ръкопляскане, удряне, озвучаване, и наслаждавайки се по всякакъв начин на процеса, който представлява участието от ритъма на групата.


Персоналът може да предаде различни емоции чрез изражения на лицето и език на тялото директно на участващите деца.

Научете повече
book

Grove, N. (2005) Ways into Literature: Stories, Plays and Poems, London: David Fulton.

Grove, N. and Park, K. (1996) Odyssey Now, London: Jessica Kingsley.

Grove, N. and Park, K. (1999) Romeo and Juliet: A Multi-sensory Approach, London: Bag Books.

Grove, N., and Park, K. (2001) Social Cognition through Drama and Literature for People with Learning Disabilities, London: Jessica Kingsley.

Park, K. (2010) Interactive Storytelling: Developing Inclusive Stories for Children and Adults, Bicester: Speechmark.