Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Даване на грамотност (1)
Boy listening to a story

Употребата на сетивни истории за децата с ДМОТ  е отдавна установен метод за даване на грамотност. Сетивните истории са отлично средство за представяне пред цялото училище или целия клас теми, които са интересни и вълнуващи и които също така са свързани с нивото на развитие.

Има безброй истории, които могат да бъдат адаптирани, и не е необходимо да се ограничават до стандартни такива като например „Изненадата на Ханда“ и „Отиваме на лов за мечки“. Това са страхотни истории за представяне в модел за сетивна история, а елементите им (основна сцена, която варира и се повтаря в няколко епизода, изграждайки връх на действието) могат да бъдат адаптирани за други истории.


Те могат да бъдат използвани и с по-големи деца, но по същество са за малки деца и това е важно да се разбере.

Даване на грамотност (2)
Teacher telling story to boy

Щом бъде планирана, една и съща история трябва да бъде повтаряна всяка седмица за поне половината срок, за да могат децата да имат истинска възможност да я опознаят. Те могат да практикуват последователност, редуване, да подобрят уменията си за очакване и памет – всичко това са основни елементи на общуването.


Няма причина децата във възрастта на основното училище да не се включат в сетивните истории. Не е необходимо те да са детински – можете да ги направите толкова кървави, гадни или шокиращи, колкото прецените.

Използване на представление в класната стая

Представлението е нещо отлично за правене, но то не трябва да акцентира върху това колко велик режисьор, хореограф, графичен дизайнер или музикален оформител е учителят. То трябва да е за децата, които са актьори, танцьори, художници или музиканти.


Изкуството, вероятно повече от всяка друга област на обучение, дава огромни възможости за забавление и следователно стимулиране на процеса на учене.

  • Poster
                  Image
Разказване на истории в класната стая (1)„Отиваме на лов за мечки“ е една от класическите приказки за деца, която има всички съществени елементи за добра история. Но не е необходимо да бъде разказвана като история в смисъл на следване на картинките и думите в книгата, защото лесно може да бъде адаптирана като пиеска.

Teachers Standards Cover
Разказване на истории в класната стая (2)

Вземете историята „Отиваме на лов за мечки“ и запишете някои идеи за това как бихте използвали историята като основа на кратка пиеска за деца на възраст от началното училище, или ако искате да подходите приключенски, за деца от основното училище.


Тъй като става дума за обучение на деца с тежки обучителни затруднения, планирайте да прекарате поне един час на седмица в рамките на поне един срок, тъй като знаем, че за децата със СОП , повторението е ключът към научаването. Тъй като този отдел е върху творческите изкуства като цяло, а не само върху театъра, помислете как можете да привнесете и други елементи от изкуствата като например танци, изобразително изкуство и музика, което да помогне на театралната форма на разказване.

И накрая, какви смятате, че биха били ползите за децата от класа ви от това?

Ефективно научаване (1)

Без съмнение ученето (за децата с тежки обучителни трудности) е най-ефективно, когато се случва в контексти, които позволяват на учениците да видят връзката и приложението на това, което научават: контексти, които отразяват възможно най-точно реалността?

Byers, 1994

Ефективно научаване (2)


С други думи, какъв по-добър начин да се научиш да си част от група с обща цел, с колективния приключенски дух, да бъдеш закрилян и защитаван, да бъдеш уплашен, да преживееш опасности и да намериш сигурността?


За децата с тежки обучителни трудности ученето е най-ефективно, когато се случва в ситуации, които са действителни, или ако това не е възможно (преследването от истинска мечка може би насилва малко оценката на риска), театърът ни позволява достъп до контексти, които „отразяват възможно най-точно реалността“.

Стимулиране на въображението чрез изкуствата


Театърът, танците, музиката и изобразителното изкуство са по-изтънчени продължения на играта и играенето. Не е необходимо да правим строго разделение. Много от игрите в ранното развитие, например „фермерът в колибата“, могат да бъдат направени на цялостни пиеси, така че учениците да преживеят какво е да си фермер, жена му, детето му и кучето.


Всяка история е открита към това да стане пиеса или нещо, което може да бъде преведено в движение, музика или изкуство. Виготски (1978) посочва, че когато децата порастват, те започват по-малко да разчитат на реквизит като пръчки, кукли и други играчки.


Те са интернализирали тези отправни точки като въображение и абстрактни идеи, чрез които могат да разберат света, така че въображението при юношите може да стане игра без реквизит. Едно малко дете може да вземе метлата, за да препуска на нея, но по-късно му трябва само въображението, за да представи коня.

Научете повече

Byers, R. (1994) Teaching as Dialogue: Teaching Approaches and Learning Styles in Schools for Pupils with Learning Difficulties in Coupe-O'Kane, J. and Smyth, B. (eds) Taking Control, London: David Fulton.

Vygotsky, L.S. (1978) Mind in Society: the Development of Higher Psychological Processes. Cole, M. et al. (ed),
Harvard University Press.

Peter, M. (1998) Good for Them, or What? The Arts and Pupils with SEN, British Journal of Special Education.