Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Влияние на Националния учебен план


Boys in class

Заплахата от провал при инспекция на Ofsted беше силен и мотивиращ фактор, който гарантираше, че реториката на Националния учебен план може да се разглежда като изпълнена изцяло от мнозинството училища със СОТ.

Aird, 2001

Променящи се нагласи (1)

Може би в дългия исторически преглед на развитието на учебните планове, годините на централност на Националния учебен план ще бъдат разглеждани като необходими за внасяне на стриктност и идея за широчина към педагогиката на обучителните трудности.

Важно е да си припомним, че децата с ДМОТ  са били официално и правно припознати като подлежащи на обучение във Великобритания само от 1970 г. насам. Днес може да сме потресени в терминологията, която се използва дори и след Закона за образованието през 1970 г. (където се използва фразата „образователно под нормата“ или ОПН), но това показва само, че специфичната педагогика за децата с тежки и дълбоки обучителни трудности е била все още в зародиш.


Но между 1970 г. и 1988 г. писатели като Крис Кирнан, Джудит Куп О’Кейн, Берил Смит и Джули Голдбарт, например, прибавят неизмеримо много към нашето разбиране.

Променящи се нагласи (2)

Поведенческите подходи са били и продължават да са полезни в неща като например оценката на важността на систематичния подход и базовата оценка, но възникват трудности по начина, по който такива подходи поставят детето в ригидна и пасивна роля (Marvin, 1998).

 

Други проблеми са били отбелязани от Collis and Lacey (1996), особено в склонността към научаване без разбиране, проблеми с обобщенията, факта, че учителят може да бъде разглеждан като техник, а не като обучител, насочваните от учителя уроци, както и поведенческите подходи, водещи до заучена безпомощност у ученика.


По отношение на учебния план също произтичат трудности от склонността на специалните училища да:

  • Пишат своя версия на Националния учебен план индивидуално или в малки, географски ограничени групи, използвайки като основа съществуващите предмети.

  • Отбелязват постижения и напредък в термините на предметите от Националния учебен план, като използват вариации на р-класове.

Поведенческият подход на практика
Rewards wallchart

Преди 1988 г. съществуваше силно „поведенчески“ уклон към преподаването на специфични и измерими умения чрез анализ на задачата – разбиването на задачите на малки, определими парчета, които след това могат да бъдат навързани заедно, за да формират една цялост.


Този поведенчески и линеарен подход към ученето често е тласкан от нуждата да покажем измерим напредък. Например една поведенческа цел може да гласи: „До края на урока, детето ще може да прави Х“.


По много начини това е изцяло разбираемо, особено след като Законът за образованието от 1992 г. въведе регулярни и стандартизирани инспекции за всички училища чрез Ofsted.

Някои въпроси
Boys in class

Помислете над следните въпроси:

  • Къде поведенческият подход е най-видим във вашия учебен план?

  • Къде го смятате за съществен?

  • Къде е най-малко полезен?

Един различен подход

Националният учебен план никога не е бил изискване в Уелс. Следователно под насоките на Джийн Уеър и с благословията на Групата за квалификации и учебен план в Кардиф към Отдела по образованието, уелските училища имаха свободата да разгледат от свежа перспектива целия въпрос за оценката и постиженията.


Техният гид за оценката, публикуван в Routes for Learning през 2006 г., скъсва с идеята за напредък чрез формални предмети и вместо това гледа ключовите моменти, през които може да премине едно дете с обучителни трудности.

Тези ключови моменти са развитийни по природата си, но авторите твърдят, че пътят, по който минават децата, може да не е, и предлагат, че „пътищата“ през „картата“ могат да са индивидуални и характерни в зависимост от интересите, нуждите и способностите на засегнатото дете.

Препратки
opened book

Aird, R. (2001) The Education and Care of Children with Severe, Profound and Multiple Learning Difficulties, London: David Fulton.

 

Collis, M. and Lacey, P. (1996) Interactive Approaches to Teaching, London: David Fulton.

 

Marvin, C. (1998) Teaching and Learning for Children with Profound and Multiple Learning Difficulties in Lacey, P. and Ouvry, C. People with Profound and Multiple Learning Disabilities, London: David Fulton.

 

Routes for Learning (2006), Qualification and Curriculum Group, Cardiff: DfE