Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори

Използване разказването на истории в класната стая (1)

Boy listening to a story read by
         his teacher

Сетивните истории са отлични средства за представянето на тематични въпроси пред цялото училище или клас по един интересен, вълнуващ и подходящ начин.


Книги като “Одисей сега” от Никола Гроув и Кийт Парк са до голяма степен насочени към деца със СОП  и представят отлична възможност за една комбинирана група от СОТ/ДМОТ/КОТУ  на всяка възраст от ключов етап 1 нагоре.


Парк също е публикувал версии на класически пиеси, поеми и романи, които лесно могат да бъдат адаптирани за сетивни истории, особено ако се използва неговия метод „зов и отклик”  (Park, 2010).

Използване разказването на истории в класната стая (2)

Общите принципи на разказването на сетивна история са горе-долу същите, каквито са и във всяка друга история за хора с обучителни затруднения; може да бъдат определени с десетте съществени елемента на разказването на истории:

 • Дайте й начало;

 • Трябва да има смисъл за участниците;

 • Използвайте повторения;

 • Нека самата история/епизод е кратка;

 • Използвайте всякакви комуникативни средства.

 • Използвайте езика внимателно;

 • Въведете редица драматични събития;

 • Нека е вълнуваща и динамична;

 • Въвлечете (и допуснете) колкото се може повече участие на публиката;

 • Дайте й край.

Веднъж проектирана, историята трябва да се повтаря всяка седмица за време от поне половин срок (а вероятно и повече). Децата имат истинска възможност да опознаят историята и могат да практикуват последователността и участието поред, както и уменията си за очакване и памет – основните елементи на общуването.

Научете повече

Grove, N. and Park, K. (1996), Odyssey Now, London:
Jessica Kingsley.

Grove, N. and Park, K. (1999), Romeo and Juliet. A Multi-sensory Approach, London: Bag Books.

Grove, N. and Park, K. (2001), Social Cognition through Drama and Literature for People with Learning Disabilities, London: Jessica Kingsley.

Park, K. (2010), Interactive Storytelling. Developing Inclusive Stories for Children and Adults, Bicester: Speechmark.