Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
История
A male teacher and a young boy use a drum
         to interact in a school field

Интензивното взаимодействие е едно от най-важните развития през последните 20 години. То представлява значителен принос към развиването на ефективни учебни планове за общуване за децата с комплексни обучителни и комуникативни трудности (Nind and Hewett, 1988; Nind and Hewett, 1994; Hewett and Nind, 1998; Nind and Hewett, 2001; Kellett and Nind, 2003; Caldwell, 2005; Nind and Hewett, 2006; Caldwell, 2007).

 

Интензивното взаимодействие е породено от два независими, но сходни подхода.

Нежно преподаване, създаден от J. J. McGee и неговите колеги от Нова Зеландия (McGee, Menolascino, Hobbs and Menousek, 1987), твърди, че децата с тежки обучителни и комуникативни трудности имат нужда да бъдат научени как да имат връзка (да обичат и да бъдат обичани), преди да очакваме от тях да научат други умения. Това е реакция срещу поведенческата преподавателска педагогика, основана на уменията, която е била разпространена по това време.

Във Великобритания Gary Ephraim защитава цялостния комуникационен инструмент, който отразява естествените начини, по които майките взаимодействат с много малките си бебета.

Какво прави то?

Тези, които се интересуват от развиване на уменията си, трябва да прочетат Nind and Hewett's 2001 A Practical Guide to Intensive Interaction публикувани от BILD.  Сайтът на интензивното взаимодействие също е добро място.

Интензивното взаимодействие насърчава ранните умения за общуване в службите за деца и възрастни. То е особено полезно за деца с предвербално, предезиково и предсъзнателно поведение и/или за тези, до които е трудно да се достигне (често с ДМОТ или аутистичен синдром).

То е основано на конвенционалните модели за взаимодействие родител/дете и се фокусира върху процесите на общуване от раждането. Подчертава, че общуването е двустранен процес и трябва да бъде обгрижвано и използвано с удоволствие още от началото на живота на детето. По този начин ние ставаме гъвкави и отговорни партньори.


Това насърчава децата да се включат цялостно и ги овластява да разберат, че те също могат да повлияят на действията на тези около тях.

Основни принципи
A male teacher and a teenage girl interact
         in the classroom

В основата на интензивното взаимодействие не е план, цел или идея. Възрастните откликват на детето и следват водачеството на детето. Те отбелязват всяко действие или звук като съзнателно действие за общуване – независимо дали е такова или не – и в дългосрочен план се опитват да разширят знанието и разбирането си за комуникативните взаимодействия.


Възрастният трябва наистина да разбере ученика и да търси моменти, в който действително общува с ученика. Тези взаимодействия и прозорци на общуване са ключови за интензивното взаимодействие.

Как работи?
 • Poster
         Image

В следния клип Корина Картрайт, главен учител, говори за важността на интензивното взаимодействие.

На какво се гради успешното 

 

 

Какво е интензивно взаимодействие?

 

 

 

Върху какво е изградено успешното интензивно взаимодействие?

 

 

Как трябва да започне да използва интензивното взаимодействие един възрастен?

 

 

 

 

 

 

 

 

Кога работи най-добре?
A female teacher and a young girl imitate
         each other and touch hands

Интензивното взаимодействие работи най-добре, когато взаимодействащият:

 • Позволи на ученика да поеме контрола и да насочва сесията в по-голямата част;

 • От гледна точка на ученика се наслаждава на преживяването на взаимодействието;

 • Дава цялото си внимание на ученика;

 • Третира всички действия и звуци от ученика като положителни опити за общуване.

 • Използва възможно най-малко език – често здрасти и чао са достатъчни за тези с ДМОТ ;
 • Не се предава твърде рано, както в самата сесия, така и във времето – може да отнеме много години да се извлече максималното от способностите за общуване на ученика;

 • Документира промените – използва списъци за записи и заснема на видео някои сесии със статичен широкоспектърен обектив;

 • Говори с колегите си и споделя преживявания на общо събрание, което включва учениците, след всяка отделна сесия.

Как да бъде планирано във вашето разписание?
A female teacher and a teenage boy high
         five each other

В най-добрия случай интензивното взаимодействие трябва да се случва, когато има такава възможност. Насрочете поне един редовен седмичен час – особено в случая на групите с ДМОТ. За по-малките ученици помислете за уреждане на няколко такива часове дневно.


В определени случаи може да е необходимо да използвате само техники от интензивното взаимодействие – особено с децата, които са на най-ранните етапи на комуникационно развитие и проявяват крайно предизвикателно поведение (Imray, 2008).

 

Интензивното взаимодействие поощрява смислени възможности за общуване с децата, които иначе биха били разглеждани като твърде трудни за достигане.

Разберете повече (1)
opened book

Caldwell, P. (2005) Finding You Finding Me. Using Intensive Interaction to get in touch with people whose severe learning disabilities are combined with autistic spectrum disorder, London: Jessica Kingsley.

 

Caldwell, P. (2007) From Isolation to Intimacy: Making Friends without Words, London: Jessica Kingsley.

 

Ephraim, G.W. (1979) Developmental Processes in Mental Handicap: A Generative Structure Approach, unpublished PhD Thesis, Uxbridge: Brunel University, Department of Psychology.

 

Hewett, D. and Nind, M. (eds) (1998) Interaction in Action: Reflections on the Use of Intensive Interaction, London: David Fulton.

 

Imray, P. (2008) Turning the Tables on Challenging Behaviour, London: Routledge.

 

Kellett, M. and Nind, M. (2003) Implementing Intensive Interaction in Schools: Guidance for Practitioners, Managers and Coordinators, London: David Fulton.

 

Разберете повече (2)
opened book

McGee, J.J., Menolascino, F., Hobbs, D. and Menousek, P. (1987) Gentle Teaching: A non-aversive approach to helping persons with mental retardation, New York: Human Science Press.

 

Nind, M. and Hewett, D. (1988) Interaction as Curriculum, British Journal of Special Education 15 (2) 55-57.

 

Nind, M. and Hewett, D. (1994) Access to Communication: Developing the basics of communication with people with severe learning difficulties through Intensive Interaction, London: David Fulton.

 

Nind, M. and Hewett, D. (2001) A Practical Guide to Intensive Interaction, Kidderminster: British Institute of Learning Disabilities.

 

Nind, M. and Hewett, D. (2006) Access to Communication, (2nd edition), London: David Fulton.