Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори

Какво е Индивидуална сетивна среда(ИСС)?A young boy uses multi-sensory equipment

ИСС  е създадена  за възрастните с ДМОТ. Но тези ключови принципи се прилагат и към децата (Bunning, 1996).

 

Целта й е да намали нивото на нецелево ангажиране (стереотипни действия, самонараняване и неутрално поведение) и да увеличи нивата на целево взаимодействие с хора и обекти.

 

Резултатите показват увеличение на целевите взаимодействия и намаляване на нецелевото ангажиране след ИСС.

 

Ако искате да научите повече за видовете предмети, които можете да използвате в този тип програма, прочетете информационната листовка на тезата на Бънинг.


Използване на ИСС (1)
A young boy uses multi-sensory equipment

ИCC действа на принципа, че ако учениците искат достатъчно силно един предмет, то те ще са много мотивирани да посочат „още“ (по някакъв начин), когато предметът бъде отстранен.

Предметът (например табличка със сухи макарони) се представя на всеки ученик, който след това бива насърчен да взаимодейства с него. Може да докосва макароните, да ги опитва, да ги помирише с (първоначална) подкрепа или без подкрепа за кратък период – около 30 секунди.

Използване на ИСС (2)

A young girl uses a multi-sensory mirror

Когато табличката бива оттеглена, презентаторът наблюдава реакцията на всеки ученик, като приема, че интересът ще бъде подкрепен от поглед, посягане или звук, за да посочи, че ученикът иска още. Табличката е представена отново на ученика и това може да се повтори още два или три пъти. Ако се открие първоначален интерес, табличката с макароните може да се представи на ученика в друго време на деня или седмицата, от други презентатори, за да се гарантира, че мотивацията за взаимодействие с предмета има постоянно намерение.

Ако табличката бъде отхвърлена или ученикът показва липса на интерес, презентаторът трябва да опита отново в друг момент. Това ще осигури безопасност на опита и ще гарантира, че отхвърлянето или липсата на интерес не са повлияни от някой друг външен фактор – например твърде много шум в класната стая или сънливост от страна на ученика.

Защо това е полезно?

ICC  е изключително полезно като средство за:

  • Откриване на неща, които ученикът харесва или не харесва;

  • Структуриране на средата, за да се осигурят смислени форми на стимулиране за насърчаване на целеви отговори;

  • Намаляване на стереотипните самостимулации;

  • Използване на сензорните стимули, за да се насърчи ученикът да се включи в целево поведение, а не в нецелево.

Последното е особено важно, когато се разгледа общата продължителност на „неангажирано време“, което средностатистическият човек с ДМОТ  е вероятно да преживее в течение на живота си – не само в училище, но и у дома, при временна грижа или жилищно настаняване в зряла възраст.

Как учителите използват ИСС 

A young boy uses multi-sensory equipment

Учителите използват ИСС като средство за откриване на сетивните предпочитания на всяко дете. Програмата изисква обратна връзка от учениците и ни научава, че дори с ученици, които си мислим, че познаваме много добре, може да имат любими неща, за които ние не знаем. Това е така, защото и те не знаят още за тях. Учи ни, че ние всички сме различни и трябва да намерим правилната мотивация, ако ще взаимодействаме с учениците успешно (Carpenter, 2010).

Може също така да е полезно, ако учителите прекратят използването на учебния план редовно например за един срок в началото на всеки ключов етап. Това ще им позволи да проверят дали сетивните предпочитания, показани в началото на последния ключов етап, все още са приложими.

Помнете, че ако не зададем въпросите, няма да получим отговори.

Научете повече
opened book

Bunning, K. (1996) Development of an 'Individualised Sensory Environment' for Adults with Learning Disabilities and an Evaluation of its Effects on their Interactive Behaviours, unpublished thesis, London: City University.

 

Bunning, K. (1998) To engage or not to engage? Affecting the interactions of learning disabled adults, International Language and Communication Disorders, 33, 386-391.

 

Carpenter, B. (2010) Curriculum Reconciliation and Children with Complex Learning Difficulties and Disabilities, London: Specialist Schools and Academies Trust.