Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Важен метод
Female teacher and young boy high five

Има няколко изследователски проучвания, извършени върху ефективността на интензивното взаимодействие.

 

Мнозинството опитни практици са убедени в ценността му:

За децата на ранни етапи на развитието може би трябва да помислим за нуждата от интензивно взаимодействие или координатори по „Социално общуване“, по същия начин, по който разглеждаме участието на координатори по математика и английски.

Kellett, 2000

 

Различен начин на преподаване и учене

Интензивното взаимодействие е класически начин, основан на процеса, за учене и преподаване. Той страни от поведенческия подход в преподаването на умения.

Бихме оспорили, че има практически причини за използване на поведенческите подходи. Те са ефективни за заучаването на някои умения. Бихме оспорили също така и че има практически причини за използване на алтернативи на поведенческите подходи. Те се въртят около тяхната недостатъчност в преподаването на комплексни области, като например социабилността и общуването в светлината на сравнителното предимство на интерактивните подходи да улесняват тези важни и сложни развития. Интензивното взаимодействие е развито точно за тази практическа цел. Но ние съзнаваме също и че интензивното взаимодействие пасва на определен светоглед и че да действаме в рамките на неговите принципи и да използваме неговите методи изисква от нас да мислим по определени начини. Точно заради това уважение към индивида с обучителни трудности и това желание да работим заедно с него, а не да правим неща за него, прави конфликта с поведенческите подходи донякъде неизбежен.

Hewett and Nind, 1998

Употребата на езика
A teacher and a young boy use verbal and
         non verbal cues to communicate

Една от най-забележителните области на интензивното взаимодействие е неговата употреба (или по-скоро липса на употреба) на езика. С изключението на активното и забавното време за учене (театър, поезия, разказване на история и т.н.) езикът трябва да бъде използван много нюансирано и с внимание.

 

Като едно общо правило по същия начин, по който използваме езика, за да подкрепяме езика на знаците, по-малкото е повече.

Въпросът не е в това, което казвате, а в това, което не казвате (1)

В този клип Едуард излиза навън, за да играе.


 .

 

 • Poster
         Image

Персоналът предприема минималистичен подход, защо това е ефективно?

Кои ключови думи използва персоналът, които са толкова ефективни?

Въпросът не е в това, което казвате, а в това, което не казвате (2)Young boy and teacher interact using guitar
         and ipadВинаги си задавайте следните ключови въпроси:

 • Използваме ли езика разумно.

 • Трябва ли да бъде казано?

 • Кои са ключовите думи?

Въпросът не е в това, което играете, а в това, което не играетеМузикалното взаимодействие е интересна вариация на интензивното взаимодействие. То се е развило чрез работата на Wendy Prevezer (2000) и Margaret Corke (2002, 2011).

 

То е основано предимно на принципите на интензивното взаимодействие, не изисква музикални способности от страна на учителя и е много забавно.

Музикалното взаимодействие изисква:

 • Взаимодействащи: чрез лицевото изражение, езика на тялото и гласа;

 • Игри за социално взаимодействие: като например внезапен старт; игри на очакване; боричкане; даване и взимане; физически дейности (пляскане, гъделичкане, люлеене, гребане, игра на криеница, хвърляне на неща назад и напред);

 • Музика: въпреки че това не е задължително конвенционална музика с разпознаваеми мелодии, всичко, което прави звуци, включително и гласовете, е достатъчно;

 • Структура на езика: всички са в кръг; има музикално въведение; песен за поздрав, съответна на възрастта; време за взаимодействие в малки групи и с връстниците; време за взаимодействие един на един; песен за сбогуване, която е подходяща за възрастта.

Силата на музикалното взаимодействие (1)

В този клип свирят китара на няколко деца. 

 • Poster
         Image

Защо музикалното взаимодействие е толкова ефективно?

 

 

Силата на музикалното взаимодействие (2)

За да се случат съществения растеж и ученето, ученикът трябва да има речник и активен принос (Corke, 2002, 2011).

 

Важно е да изоставим по-традиционните музикални сесии, където се свирят само конвенционални мелодии. Музиката вместо това трябва да се използва, за да преподава взаимодействие и умения за общуване.


По тои начин музикалното взаимодействие играе ролята на мотивационен инструмент, позволява и насърчава:

 • Валидни музикални преживявания;

 • Лични взаимодействия.

Голямата му сила е в това, че е подходящо за всички ученици (ДМОТ, СОТ или синдром на Аспергер) , особено тези, които са на по-ранни етапи на комуникативното развитие.


Музикалната способност от страна на учителя също помага. Ако всички страни са съсредоточени и се наслаждават, то тогава тя не е съществена.

Научете повече
opened book

Corke, M. (2002) Approaches to Communication Through Music, London: David Fulton.

 

Corke, M. (2011) Using Playful Practice to Communicate with Special Children, London: David Fulton/Nasen.

 

Hewett, D. and Nind, M. (eds) (1998) Interaction in Action: Reflections on the Use of Intensive Interaction, London: David Fulton.

 

Kellett, M. (2000) Sam's story: evaluating Intensive Interaction in terms of its effect on the social and communicative ability of a young child with severe learning difficulties, Support for Learning, 15 (4), 165-717.

 

Leaning, B. and Watson, T. (2006) From the inside looking out – an Intensive Interaction group for people with profound and multiple learning difficulties, British Journal of Learning Disabilities, (34), 2, 103-109.

 

Lovell, D.M., Jones R.S.P. and Ephraim, G. (1998) The effect of Intensive Interaction on the sociability of a man with severe intellectual disabilities, International Journal of Practical Approaches to Disability, (22), 2/3, 3-9.

 

Prevezer, W. (2000) Musical Interaction and children with autism in: Powell, S. (ed.) Helping Children with Autism To Learn, London: David Fulton.