Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Болезнен допир

За някои ученици от аутистичния спектър, дори само докосването на косата им може да е изключително болезнено. Това може да е много трудно за разбиране от останалите, но трябва да го приемем като факт.


Това не значи, че хората с ДМОТ 

имат защити срещу докосването, но определено може и да е така. Защитното им поведение може да е толкова силно, че определени докосвания да причинят действителна болка. Следователно трябва да внимаваме дали ученикът ще реагира по негативен начин.


Основните въпроси, които трябва да зададем, са тези:

 • Дали ученикът има защитно поведение срещу докосването?
 • Ако да, къде? Склонни сме да се концентрираме върху ръцете, но може да има чувствителност навсякъде, което да ограничи изследването и дори да направи ученика много нервен в присъствието на хора, за да не би някой да го докосне. Чрез нехаресването да бъдат близо до тебе хората, няма да се подпомогне процеса на учене.

Защита срещу докосване
Pupil wearing helmet with teddy bears

Неща, които учителят трябва да запомни:

 • Трябва да сме много чувствителни към защитното поведение срещу докосването и да го третираме като фобия – с други думи да десенсетизираме много бавно и да сме чувствителни към нещата, които индивидът отбягва. Проблемът може да е голямо препятствие за тези, които имат висока защитност към докосването. Може да отнеме много години, за да се направи промяна. Може да поискате да се консултирате с трудотерапевт за най-добрия начин за промяна.

 • Натискът обикновено е много по-приемлив от лекото докосване, особено при десенситизиране.

 • Носете нещо лично ваше, за да помогнете на учениците да ви идентифицират. Винаги е добре да се представите с докосване, като например специалната ви гривна, къдравата ви коса, брадата ви, очилата ви и други, което ще подкрепя и подобри визуалните и слухови подсказки, които вече са били дадени.

 • За някои хора, както например за тези в аутистичния спектър, докосването може да бъде истински стресиращо.

Въпроси за задаване
Pupil eating a carrot stick

Устата е изключително важен инструмент за ранните сетивни изследвания. Удоволствието от храната и вкуса може да бъде източник на значително удовлетворение, особено за тези, които трудно постигат други сетивни удоволствия. Трябва да осигурим колкото се може повече възможности за включване в този аспект на ученето.


Относно въпросите на устата и вкуса, основните въпроси, които трябва да бъдат зададени, са следните:

 • Дали ученикът има програма за ядене и пиене? Ако да, дали всички, които вероятно ще работят с него, знаят добре програмата? Консистентността на подхода е жизненоважна. Трябва да работите в тясно сътрудничество с логопед, за да гарантирате правилен подход и продължаващ напредък.

 • Кои са любимите му храни и напитки? Подробното познаване на любимите и нехаресваните от ученика неща са отлично средство за преподаване на избирането, тъй като повечето ученици са по естествен начин мотивирани от храната.

Тръби за хранене
Adult holding a feeding tube

За съжаление за хората с ДМОТ  храните и течностите, които влизат в дробовете, а не в стомаха, са много често срещана действителност. Гастростомията (хранителната тръба) е изключително ефективен начин за изхранване на тези с трудности в дишането, но трябва да работим добре с логопед, за да гарантираме, че учениците могат да продължат да вкусват нещата възможно най-често и най-много.


Неща, които да запомните:

 • Докосването с уста е част от сетивното изследване, но съчетанието от вкус и допир (с език) формира основна част от ранните открития на децата (Mednick, 2002; McLinden and McCall, 2002).
 • Важното е да не обезкуражавате учениците да докосват предметите с уста. Не се тревожете повече от разумното относно това, че те може да изядат неща като лепило, боя, хартия и материали, стига да сте спокойни относно задушаването и други възможни опасности.

Усещане за мирис (1)
Olfactory clues board

За мириса основните въпроси, които трябва да се зададат, са:

 • Дали давате на учениците възможност да практикуват и подобрят усещането си за мирис по същия начин, както усещането за допир?

 • Дали давате на учениците възможности да практикуват помирисването, преди да опитат или да ядат?

Вкусът и мирисът са тясно свързани.

Усещане за мирис (2)

Неща, които да запомните:

 • Опитайте се да бъдете постоянни в миризмата си: не сменяйте парфюма и дезодоранта си. Това може да е отлична допълнителна подсказка за това кои сте, особено за учениците със зрителни увреждания.

 • Мирисът е най-трудното сетиво за селективна употреба. Трябва да се използва внимателно и нарядко.

 • Миризми като например ароматни пръчици не могат да бъдат лесно премахнати и затова може да се задържат за известно време!

 • Опитайте се да използвате една миризма в деня като подсказка за учениците за деня от седмицата – ако е оцет, значи е петък!

Научете повече

McLinden, M. and McCall, S. (2002) Learning Through Touch. London. David Fulton.


Mednick, M. (2002) Supporting Children with Multiple Disabilities. Birmingham. Questions Publishing.