Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори

Изкуството на ефективното преподаване

A teacher and a young girl mirror each
         other's body language whilst sat down

Истинското изкуство на доброто преподаване е в насърчаването на всяко дете да експериментира и да изследва света си.

Това отнема значително време и умение и може да е предизвикателство и за най-опитния учител.

Жизненоважно е да се използват нови и разнообразни начини за общуване и свързване с всяко дете.

Както видяхме в това ниво, интензивното взаимодействие, музиката и изкуствата позволяват на учителя да се свърже и с най-дистанцираното и отдръпнато дете.

Освобождаване на детето (1)

Понякога може да е толкова трудно да се стигне едно дете, че е необходимо съчетание от подходи, за да се гарантира, че детето не проявява познатата „заучена безпомощност“.


Заучената безпомощност е резултат от това да си заключен в системата. Детето научава, че събитията не зависят от неговите действия, че последствията от това, което им се случва, са извън техен контрол.


Тази липса на сила води до самоподдържаща се апатия, ниска увереност и дори депресия. На този фон е жизненоважно да се използват всички налични средства, за да се избяга от този понякога изключително разрушителен цикъл..

Освобождаване на детето (2)

Понякога може да е толкова трудно да се стигне до детето, че трябва да се използва съчетание от методите, които обсъдихме.

 

В този клип Алис протестира заради плувния басейн. Но персоналът е склонен да я притисне, тъй като знае, че тя обича водата и музиката.

 

 

Как успяват да достигнат до Алис?

 

 

Какъв е ефекта на този подход върху Алис?

 

 

По какъв начин е полезен този подход за Алис?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Poster
         Image