Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Зрителни и слухови увреждания
A teacher holds the hand of a deaf boy

Зрителните увреждания (ЗУ) (VI) и слуховите увреждания (СУ) са специализирани области и трябва да бъде потърсен съвет от обучения персонал в училището ви, от местните власти или от ресурсен учител.

Зрението и другите сетива работят в тясно сътрудничество, затова зрението понякога се описва като „интегриращото“ сетиво (McLinden and McCall, 2002). Ние поглеждаме, за да видим откъде идва един шум и да го поставим в перспектива; миризмата на изгоряло ни насочва визуално към вероятния си източник; визуално проверяваме неочаквания допир на крака си, за да видим как котката се отърква в нас. Зрението ни позволява да осмислим другите сетива.

Но това не означава, че зрението е най-важното сетиво – само това, че нито едно сетиво не може напълно да компенсира за загубата на друго. За децата със зрителни и слухови увреждания, потърсете услугите на НАСГБ .

Видими и скрити увреждания

Множествените увреждания на учениците не се изчерпват само с видимото, като например парализа на крайниците, парализа на четирите крайника, асиметрични пози на тялото. Има също така и вероятност за вътрешни трудности за учениците, като например сколиоза, проблеми с дишането, отслабване на бедрените и раменните стави с времето за тези, които не носят теглото си и/или имат ограничена употреба на крайниците, или проблеми с вътрешните органи, най-вече черния дроб, бъбреците и сърцето.
Децата с церебрална парализа вероятно преживяват крайности на спастичност (хипертония), докато момичетата със синдром на Рет е по-вероятно да преживяват остра хипотония. Децата с дълбоки и множествени обучителни трудности (ДМОТ)  имат значително по-висока вероятност да преживеят епилептични епизоди (Ayers, 2006); Johnson and Parkinson (2002) отбелязват, че епилепсията е симптом на подлежащ проблем в неврологичната система на човека.

Зрителни увреждания: кое трябва да помним
 • Никога не поставяйте детето с лице към източник на светлината, иначе може да му изглеждате само като размазано светещо петно; 

 • Подсигурете източниците на светлината да са разположени зад детето;

 • Опитайте се да притъмните  яркостта на  мониторите на настолните компютри, тъй като то може да е източник на объркване; 

 • Използвайте тъмни предмети на светъл фон или обратното. Например, ако правите кекс, сложете брашното и захарта в тъмни купи, а стафидите и шоколада в светли купи;

 • Непретрупаната стая е фокусирана стая. Не променяйте изложенията на стените твърде често, пазете стаята подредена и просто устроена и не местете мебелите, ако не е нужно, тъй като това обърква; 

 • Опитайте се да се обличате в ясни монохромни цветове и избягвайте драматични промени в начина, по който се обличате – все пак искате децата да гледат вас, а не дрехите ви;

 • Никога не приемайте, че детето  вижда ясно. Може и да е така, но ако приемем, че не може, ще се стараем да компенсираме, като например даваме подсказвания чрез допир за присъствието си. Тези допълнителни подсказвания само могат да подпомогнат общуването, взаимодействието и разбирането.
Някои въпроси

Относно слуха, основните въпроси, които трябва да бъдат зададени, са следните:

 • Дали детето има слухово увреждане? Ако да, от какъв вид?

 • Дали детето има проблеми с твърде високи или твърде ниски звуци? Обикновено проблемите са с ниските звуци. Следователно мъжете може би трябва съзнателно да произнасят думите ясно и бавно?

 • Ако помагаш на дете например да се храни и да пие,от коя страна
  на детето ще е най-добре да застанеш??


Има значителни вариации в специфичните състояния и степента на слухови увреждания.


Изгледайте видеоклипа и чуйте образователния аудио-специалист Graham Groves какво разказва за своята работа.

 • Poster
         Image
Слухово увреждане: какво трябва да запомним  (1)
teacher with a deaf boy

 • Само защото едно дете е в добро физическо здраве, това не означава, че то може да вижда и да чува добре, тъй като може да има едно или повече сензорни затруднения. Както с децата от аутистичния спектър, възможно е посланието, което стига до мозъка, да бъде изкривено и/или детето да има особена чувствителност към светлината или звука. Запомнете, че проблемите на възприятието и зрителното увреждане ще повлияе също и на слуховото, особено по отношение на способността на детето да локализира шума;
 • Ярките блестящи повърхности отразяват шума по същия начин, по който отразяват и светлината, а меките повърхности помагат за по-доброто локализиране на звука;

 • Най-вече винаги трябва да сме наясно, че повечето сетивно объркване се причинява от хора;

Слухово увреждане: какво трябва да запомним (2)
 • Говорете ясно, бавно и използвайте възможно най-малко език, който е подходящ за етапа на развитие на  детето;

 • Най-вече не прекъсвайте и не говорете през другите.

 • Не създавайте ненужен или нефокусиран шум като например фонова музика. Само защото това ни помага да се съсредоточим при рутинни задачи, това не означава, че музиката помага на тези, които може да имат затруднения с концентрацията. Използвайте музиката за въвеждане на сесии или когато е свързана с това, което преподавате, като например история или урок по музика, но запомнете правилото за работа само с един сетивен канал, когато е възможно.

Разберете повече
Open book

McLinden, M. and McCall, S. (2002) Learning Through Touch, London: David Fulton.

Sacks, S.Z. (1998) Educating Students Who Have Visual Impairments with Other Disabilities in Sacks, S.Z. and Silberman R.K. (eds) Educating Students Who Have Visual Impairments with Other Disabilities, Baltimore: Brookes.