Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Children arriving at school

Обучаваме ново поколение деца в XXI век с инструменти от XX век.

Carpenter, 2012

Населението във Великобритания с обучителни трудности (1)

През 2007, Емерсън и Халтън докладват, че броят на оценените деца с тежки и комплексни нужди в рамките на една местна власт от 1984 до 2001 се е удвоил. Междувременно Blackburn, Spencer and Read (2010) отбелязват покачване в броя на семействата, припознати като имащи дете с увреждане, от 700 000 през 2004 г. на 950 000 през 2010.

Отделът за децата, училищата и семействата е отбелязал 5,1% повишаване в броя на децата със СОТ и 29,7% повишаване в броя на децата с ДМОТ между 2004 и 2009 г. (DCSF, 2010). През 2006 г. главните учители от училищата със СОТ  докладват, че в последните години е имало „увеличена популация с ДМОТ и значително повишаване в броя на ученици с изключително предизвикателно поведение.” (Ofsted, 2006).

Тези коментари до голяма степен са подкрепяни от серия изследвания, изучаващи посещаващите училища със СОТ извършени от Male (1996) и Male and Rayner (2007 and 2009).

Населението във Великобритания с обучителни трудности (2)


Въпреки скорошните повишения в общия брой на деца със СОТ и ДМОТ , действителният брой в Англия остава сравнително малък. Последните оценки през 2012 г. са приблизително 34 000 деца със СОТ  и 12 000 с ДМОТ 


Това може да се сравни с масова популация от 8,2 милиона. Като цяло децата със СОТ и ДМОТ съставляват около 0,5% от училищната популация (DCSF, 2010).

Признава се, че тези цифри не са точни, тъй като няма национално разпознати определения на тези състояния, но те са относително точни за през 2012 г.

Категоризация
Boy in class

Carpenter, Cockbill, Egerton and English (2010) предполагат една постоянно увеличаваща се сложност в популацията с обучителни трудности. Тази промяна в популацията е породила нови категория с терминология за специални обучителни нужди: комплексни обучителни трудности и увреждания (КОТУ) .

Децата с КОТУ включват тези с други състояния (например аутизъм и Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност) или тези с дълбоки и множествени обучителни трудности. Те включват и деца, които напоследък започват да населяват нашите училища – между тях и трудностите, произтичащи от преждевременното раждане, оцелели след детската си възраст,поради медицинския напредък; тези с увреждания, произтичащи от злоупотреба с алкохол или вещества на родителите; както и тези с редки хромозомни увреждания.

Много от тях може да са повлияни също така и от усложняващи фактори като мултисетивни увреждания или проблеми с психичното здраве, или пък да изискват инвазивни процедури като подкрепяно хранене, подпомагано дишане или спасителни лекарства.

Някои въпроси

Гледайте видеото, в което професор Бари Карпентър изнася лекция пред годишната конференция на Schools Network и помислете върху следните въпроси:

  • Как вашето училище проследява профила на нуждите на децата и промените в него през времето?

  • Какви значителни разлики сте наблюдавали през последните десет години, ако има такива? А през последните 20 години?

  • Как е еволюирал учебният ви план, за да отговори на промените, които сте наблюдавали? Най-вече как учебният ви план и практиката са откликнали на доказателствата, че увеличаващ се брой деца имат две или повече съвместяващи се състояния?

  • Адресирали ли сте това, което Карпентър нарича „педагогическо съгласие”?

Разберете повече (1)

Blackburn, C. M., Spencer, N. J. and Read, J. M. (2010) Prevalence of Childhood Disability and the Characteristics and Circumstances of Disabled Children in the UK. BMC Pediatrics

Carpenter, B., Cockbill, B., Egerton, J. and English, J. (2010) Children with Complex Learning Difficulties and Disabilities: Developing Meaningful Pathways to Personalised Learning. The SLD Experience. 58: 3-10.

DCSF (2010) Salt Review: Independent Review of Teacher Supply for Pupils with Severe, Profound and Multiple Learning Difficulties, Annesley: DCSF Publications.

Emerson, E. and Hatton, C. (2007) The Mental Health of Children and Adolescents with Learning Disabilities in Britain, London: Foundation for People with Learning Disabilities.

Разберете повече (2)
Open book

Male, D.B. (1996). Who goes to SLD schools? Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities. 9 (4) 307-323.

Male, D.B. and Rayner, M. (2007) Who goes to SLD schools? Aspects of Policy and Provision for Pupils with Profound and Multiple Learning Difficulties who Attend Special Schools in England. British Journal of Learning Support.

Male, D.B. and Rayner, M. (2009) Who Goes to Special Schools? Educational & Child Psychology (2009) Vol. 26 No. 4

Ofsted (2006) Inclusion: Does it Matter Where Pupils are Taught? London: Ofsted.

Rose, R. (1998) 'The Curriculum. A vehicle for inclusion or a lever for exclusion?' in Tilstone, C., Florian, L. and Rose, R. (ed.) Promoting Inclusive Practice. London: Routledge.