Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Сетивни увреждания (1)
Girl on trampoline


Няма съмнение, че нашият напредък в разбирането на потенциалните ефекти от сетивните увреждания е значителен от 90-те години на ХХ век насам, чрез публикуването на разказите на хора с аутизъм.


Установено е, че при аутистите и изобщо от човек до човек моделите на мозъчната активност и функциониране, информацията, която мозъкът получава и тълкуването на сетивните послания от мозъка могат да се различават драстично (Smith Myles, Tapscott Cook, Miller, Rinner and Robbins, 2000; Bogdashina, 2003; Grandin, 2006).

Сетивни увреждания (2)

Нашето разбиране за последиците от сетивното объркване естествено не е никак сигурно за страдащите от ДМОТ , по простата причина, че те не могат да ни кажат направо за своите преживявания, но изглежда разумно да предположим, че сетивното разбиране може би е също толкова изкривено и трудно поне за някои от тях и трябва да внимаваме изключително много, когато правим предположения, че те възприемат света по същия начин, както хората с обичайно неврологично развитие.


 Но вероятно е безопасно да предположим, че има повече случаи на сетивни увреждания сред хората с дълбоки обучителни затруднения (Bunning, 1998) и степента на сетивно увреждане е също така вероятно да е тежка като тип с увеличаване на обучителните затруднения (Kiernan and Kiernan, 1994).

Лични стилове на учене (1)
Teacher engages with a hearing-impaired
         boy

Като общо правило вероятно винаги е най-добре да помислите за знанията си за личния стил на учене на детето.


Задайте си следните въпроси:

 • Какво знаете вече за децата в класа си и най-добрия начин да ги включите?

 • Оценили ли сте сетивното им функциониране?

 • Използвате ли преподавателски практики, които са предвидени да поощрят сетивното и възприятийното развитие?

 • Използвате ли преподавателски методологии, които взимат предвид ученическото предпочитание?

 • Тези методологии подкрепят ли се от специално подбрани ресурси, чиято цел е да извлекат максималното от специфичното учене, с което искате да се занимаете.

Лични стилове на учене (2)

Вместо да подлагате един ученик на различни сетивни стимулации с надеждата да извадите късмет, едно по-добро начало би било да започнете с личния стил на учене на ученика и да осигурите безопасна, сигурна и предвидима обучителна среда, в която сетивните стимули могат да бъдат постепенно въведени, да се отбележи въздействието им върху личния стил на учене, а елементите на добрата практика да бъдат разпространени в учебното разписание в други предмети.

Richard Aird, 2001

Научете повече (1)
Open book

Aird, R., (2001), The Education and Care of Children with Profound and Multiple Learning Difficulties, London: David Fulton.

Bogdashina, O. (2003), Sensory Perceptual Issues in Autism and Asperger Syndrome, London: Jessica Kingsley.

Bunning, K. (1998), To engage or not to engage? Affecting the interactions of learning disabled adults, International Language and Communication Disorders. Vol 33; pp 386-391.

Grandin, T. (2006), Thinking in Pictures, New York: Vintage Press.

Kiernan, C. and Kiernan, D. (1994), Challenging Behaviour in Schools for Pupils with Severe Learning Difficulties, Mental Handicap Research.

Науете повече (2)
Open book

Mednick, M. (2002), Supporting Children with Multiple Disabilities, Birmingham: Questions Publishing.

Pagliano, P. (2001), Using a Multisensory Environment.
A Practical Guide for Teachers
, London: David Fulton.

Smith Myles, B., Tapscott Cook, K., Miller N, Rinner, L., and Robbins, L. (2000), Asperger Syndrome and Sensory Issues: Practical Solutions for Making Sense of the World, Kansas: Autism Asperger Publishing Company.