Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Употреба и контрол на сетивата
Girl on trampoline

За деца с ДМОТ които се обучават на ранните нива на интелектуално развитие, сетивата представляват основен фокус в учебния план.


Разширяването на нашето разбиране, употреба и контрол на сетивата ни, ни позволява да изследваме цялостно света, как взаимодействаме с него и как взаимодействаме едни с други. Обучението чрез сетивата следователно може да от основно значение.

Сензорно възприятие

Седемте сетива (а не пет) включват: зрение (визуално), звук (слухово), допир (осезателно), вкус (вкусово), миризма (обонятелно), както и кинестетичните проприоцептивни и вестибуларни сетива.


Тези последни две физически сетива са нашето разбиране за това как различните части на тялото са свързани една с друга, къде се намираме в пространството и какво е усещането ни за телата ни.

Сетивна стимулация (1)

Като общо правило винаги трябва да се опитваме да работим чрез един сетивен канал, като се опитваме да устоим на това да работим върху много сетива едновременно, ако можем да го избегнем. Може да има случаи, в които не искаме да го избегнем, като например, когато разказваме сетивна история, тъй като тук може всички сетива да работят в синхрон: зрение, звук, докосване, вкус, миризма и кинестетичните сетива.

Добре е това да се прави понякога, за да се предостави на децата практика в организирането и филтрирането във високо мотивираща среда, където всеки се забавлява и където самата история се повтаря отново и отново.

Това обаче не променя общото правило на работа върху едно сетиво във всеки определен момент, ако има как, тъй като твърде многото неразличими сетивни усещания могат да объркат и разстроят детето.

Сетивна стимулация (2)

Гледайте видео клипа на момиче на трамплин. Обърнете внимание на реакцията й.

  • Poster
                  Image
Някои въпроси
Дейност

Представете си ситуация, в която сте лишени от някое от сетивата си. Кое от тях ще ви липсва най-много? Без кое смятате, че бихте се справили най-лесно?


Лесно можем да си помислим, че зрението е доминиращото въздействие, тъй като е толкова централно за живота ни, но всички сетива работят заедно и са еднакво влиятелни при това да ни помогнат да разберем света.


Бъдете наясно с важността на всички сетива и избягвайте да приоритизирате някое от тях за сметка на другите.

Разберете повече
book

Longhorn, F. (1988) A Sensory Curriculum for Very Special People, London: Souvenir.

Beckerleg, T. (2009) Fun with Messy Play: Ideas and Activities for Children with Special Needs, London.

Kingsley, J. Brown, N., McLinden, M. and Porter, J. (1998) ‘Sensory Needs’ in Lacey, P. and Ouvrey, C. (eds) People with Profound and Multiple Learning Disabilities, London: David Fulton.

McLinden, M. and McCall, S. (2002) Learning Through Touch. London: David Fulton.

Pagliano, P. (2001) Using a Multisensory Environment: A Practical Guide for Teachers, London: David Fulton.