Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Използване на истории
Teacher leading class activity.


Когато историите се повтарят, децата могат да опознаят тяхната структура и речник.


Въпреки че историите и поезията може да включват сложен език, децата с обучителни трудности не е нужно да разбират всяка дума. Най-важните аспекти за историята и поезията за децата с обучителни трудности са:

 • Лиричен
 • Емоционален 
 • Сетивен
Разказването на истории в действие (1)

Гледайте този видеоклип, в който класен ръководител обяснява как сетивната история подпомага включването на всички ученици и как подходът може да повлияе на учениците да напреднат в развиването на умения за общуване.

 • Poster
         Image
Използване на истории – стратегии
Disabled boy listening to guitar playing.

Използвайте следните стратегии, за да направите взаимодействието с текста по-смислено:

 • Сетивно – използване на вкус, миризма, допир, гледки, звуци.
 • Ритъм и звук – силно моделиране, контрасти с високо/ниско, кратко/дълго.
 • Рефрени – повтарящи се елементи, както например при баладите, традиционните истории и песните.
 • Театралност – учителят е в ролята на някой от героите, преувеличаване на смисъла чрез интонация, жест, израз.
Разказването на истории в действие (2)

Гледайте този видеоклип, в който логопед разказва „Джак и бобеното стебло“ на група деца.


Отбележете употребата на:

 • Опростена сюжетна линия;
 • Ключови думи, обозначени със знаци;
 • Предмети; 
 • Емоции, отразени чрез акомпанимент на пиано.
 • Poster
         Image
Въпрос и отговор

Гледайте този видео клип, в който Кийт Парк, учител, обяснява как подхода с въпрос и отговор за разказване и театър може да помогне за развиване на уменията за общуване.

 • Poster
         Image
Задача
Children listening.
Помислете как използвате поезията и историите с класа си.

Има ли начини, чрез които да използвате повече възможности за развиване на общуването на децата, използвайки тези дейности?