Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Позитивни стратегии

Разгледайте следната таблица. Свържете една фраза от лявата колона с правилното определение в дясната колона. За да намерите правилните свързвания, вижте как са определени на следващия слайд.


Поведение Действие
Много повторения (например с играчка), като детето очевидно може да взаимодейства с обект и да гарантира консолидиране преди следващото предизвикателство.
Не насилвайте – развийте емоционални връзки чрез физически контакт.
Връщане към ранни прости звуци на бърборене с различни звуци (например „ба-ба-ба“, „мъ-мъ-мъ“, „к-к-к-к“, „т-т-т“).
  • Липса на мотивация – фокус върху споделения интерес със познат възрастен.
  • Ограничени физически движения – с консултация от физиотерапевт, работете върху основните умения за посягане, седене, стоене.
  • Ограничен слух или зрение – честа проверка.
 Бъдете честен и оптимистичен – промяната е възможно и отнема време - използвайте много повторения.
Запазва равновесие, работи особено в области, които изглеждат забавени, както и в изграждането на силни страни.
Отговори

Правилните свързвания са както следва:


Поведение Отговори
Непоследователни отговори Много повторения (например с играчка), като детето очевидно може да взаимодейства с обект и да гарантира консолидиране преди следващото предизвикателство.
Бавни отговори Не насилвайте – развийте емоционални връзки чрез физически контакт
Ограничен обхват от звуци Връщане към ранни прости звуци на бърборене с различни звуци (например „ба-ба-ба“, „мъ-мъ-мъ“, „к-к-к-к“, „т-т-т“).
Ограничени интерактивни поведения
  • Липса на мотивация – съсредоточете се върху споделения интерес със познат възрастен.
  • Ограничени физически движения – с консултация от физиотерапевт, работете върху основните умения за посягане, седене, стоене.
  • Ограничени слухови или визуални способности – подсигурете редовни проверки.
Забавени отговори Бъдете честен и оптимистичен – промяната е възможно и отнема време - използвайте много повторения.
Неравномерното развитие Запазва равновесие, работи особено в области, които изглеждат забавени, както и в изграждането на силни страни.