Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Подкрепа на общуването
Mood cards

Системите за/със знаци и символи са развити с насоченост към употреба от деца с обучителни трудности.

Те действат като визуални кукички, за да допълват и подкрепят разбирането и изразяването.


Осигуряват допълнителни подсказвания за говоримата дума, но не са предназначени да заменят речта.

Подкрепяне функционалното общуване със символи
Table with communication devices

Система за комуникация чрез обмяна на картинки  е развита от Bondy и Frost през 1994. Това е система за общуване, която преподава функционално общуване на деца с ограничена реч и им позволява да започват комуникативни взаимодействия в социалната рамка.

Обмяната на символи напрактика (1)

Чуйте Анджела, координатор по общуването, която обяснява как обмяната на символи се използва, за да позволи на децата да изразяват искания.


Отговорете на тези въпроси:

 • Как се използва обмяната на символи в училищата?
 • Как се въвеждат единичните/индивидуалните символи?
 • Как напредва процесът на ученето?
 • Poster
         Image
Обмяна на символи напрактика (2)
Activity cards on a board

Вашите отговори може би са включвали:

 • Символна обмяна, използвана по два начина – като система за общуване за деца с малко или никаква реч и за подкрепа на деца със специални и комплексни обучителни трудности.
 • Започва се с мотивиращ предмет и детето се научава да изисква предмета, като използва символична репрезентация на този предмет. Езикът е опростен.
 • Децата напредват като различават два или повече символа, за да изискват различни предмети. Накрая децата изграждат изречения, използвайки символите. Разнообразните изречения разширяват общуването им.
Обмяна на символи напрактика (3)
Girl placing an activity card on
         the board

Децата съхраняват своите картинки от системата за комуникация чрез обмяна на картинки  в персонализирана преносима книга за общуване, която може да се използва вкъщи, в училище или в общността.

Подкрепа на общуването
Mood cards

"Makaton" и "Signalong" са помощни системи за общуване, които се използват широко в специалните училища.


Makaton, която се използва на национално и международно ниво, първоначално е развита като опростена форма на британския език на знаците. Тя подкрепя само комуникацията на ключови думи. Signalong предлага повече знаци.

Makaton

Гледайте този видео клип, в който Деби, учител по Makaton, и Хейзъл, учител, говорят за ползите от употребата на Makaton за учене на комуникация и включване.

 • Poster
         Image
Signalong

Гледайте този видео клип, в който Тереза, класен ръководител, говори за подход на цялото училище към езика на знаците и по какъв начин знаците се заучават и консолидират.

 • Poster
         Image
Употреба на езика на знаците

Знаците се използват, за да подкрепят речта, а не да я заменят. Те осигуряват допълнително подсказване, за да подкрепят разбирането.


Когато се използват знаци, за да подкрепят говоримата дума:

 • Изберете ключовите думи, натоварени с информация, от фразата;

 • Адаптирайте темпото си, така че знаците ви да са синхронизирани с говоримата дума;

 • Моделирайте правилния говорим език със спомагателните думи, като наблягате на ключовите думи;

Задача
Teacher discussing

Прегледайте практиката на училището си по отношение на употребата на знаци и символи.


Кои са силните страни?


Има ли области, които могат да бъдат подобрени?


Направете план за действие и обсъдете с колеги как той може да бъде изпълнен.


Оценете промените, които правите, по отношение на подобрението във възможностите за общуване.

Подпомагаща технология

Тези два видеоклипа дават представа за това как алтернативната комуникация може да даде възможност на децата да общуват и да ги мотивират.


За повече подробности върху алтернативната комуникация вижте модула Комуникация: подкрепящи и асистиращи стратегии.

 • Видеоклип 1
  2:30
  Децата участват интерактивно в сетивна история
 • Видеоклип 2
  2:21
  Марк използва iPad като помощно средство за общуване