Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Използвайте предмети за съсредоточаване

Предметите могат да бъдат използвани като съсредоточаващи и като фокус на разговора. Например можете:

 • Да стимулирате интереса, например като скриете предмета зад гърба си или го сложите на главата си;
 • Да им покажете какво друго може да прави предметът;
 • Да използвате предмет със съставни части, които можете да подадавате на детето една по една;
 • Да редувате с предмети като топки или торбички със зърна;
 • Да предлагате предмети, които имат нужда от участието ви, за да работят;
 • Да използвате елементи на изненада с играчки и устройства;
 • Да развиете позната игра с рутинни действия, използвайки предмет – направете пауза и дайте време да се прояви реакцията на очакване, коментирайте случващото се с кратки фрази;
 • Сложете познат предмет леко извън обхват и подтикнете или насърчете детето да го посочи или да използва символи, за да го поиска за игра.
Направете РИПМ
Teacher shows two objects to child.

Harris and Wimpory (1991) използват съкращението РИПМ като списък за проверка при употребата на предмети при деца с комплексни нужди:

 • Реквизит – използвайте предмети, за да подкрепяте даването на подходящи и ясни говорими ключови думи.

 • Изражение – използвайте лицето, тона на гласа и жестовете си, за да предадете смисъл – изненада, удоволствие.

 • Преживяване – надграждайте върху спонтанните реакции на детето.
 • Място – подсигурете се, че контекстът предлага смислено преживяване

Използване на предмети като препратка

Toy duck with picture.

Предметите могат да се използват, за да помогнат на децата на предсъзнателно ниво на общуване да изследват и осмислят средата си. Например:

 • Предмети, служещи за препратка, могат да се използват с цел да се подскаже, че някое действие се извършва или за да може детето да си избере някоя закуска ;
 • Предметът може да се използва, за да се покаже, че нещо ще се случи, например детето може да получи и да държи шапка за езда, за да се покаже, че ще ходи на езда.
Правене на избори

По-рано в този модул видяхте как Кийт използва топка за крикет като подсказване, за да каже на Едуард, че е време да излязат навън. Сега гледайте този клип, в който Кийт използва предмети, за да помогне на Едуард да направи избор във времето за закуска.

 • Poster
         Image
Употреба на предмети, за подкрепа на смисълаГледайте отново урока по английски, но този път се съсредоточете върху начина, по който учителят използва предмети, за да допълни и подкрепи смисъла и да включи всички деца в класа.

 • Poster
         Image
Задача
Bottle and story book.
Преразгледайте практиката на вашето училище по отношение на употребата на предмети.

Какви са силните страни?

Има ли области, които могат да бъдат подобрени?


Съставете план за действие и обсъдете с колеги как може да се изпълни.


Оценете промените, които правите, по отношение на подобренията във възможностите за общуване.