Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Подсказвания и рутинни дейности в класната стая
Activity cards on a wall

Рутината може да бъде кратка, например началото и края на всяка дейност, или да се простира през целия ден. С постоянна употреба с времето детето може да започне да очаква какво ще се случи по-нататък. 


Подсказванията могат да бъдат използвани, за да дадат структура/рамка на краткосрочните и дългосрочните дейности, например песен за здрасти и чао или песен преди обяд.

Рутината изгражда увереност

Гледайте този видео клип, в който Клеър - начална учителка  в специално училище, обяснява как рутината помага на учениците в класа й да се чувстват уверени и също има определящо въздействие те да развиват собствени умения.

 • Poster
         Image
Подсказвания и рутина в класната стая
A boy holding up a board with activity
         cards on it

Помислете относно използването на мултисензорни подсказвания за отбелязването на рутинни действия:

 • Движение – разполагането по места.
 • Визуално – употреба на предмети, миниатюрен предмет, снимки, картинки и последователност във визуално разписание.
 • Миризма – хлорът на плувния басейн или аромат за конкретен ден от седмицата.
 • Допир – опипване на предмет, свързан с конкретно преживяване.

 • Слухово – тихо пускане на определена фонова музика, използване на ключови думи.

Ползи от подсказванията и рутината

Girl using the Tech/Talk device

Осигуряването на ясни и системни маркери за началото и края на едно преживяване може да подпомогне детето с обучителни трудности:

 • Да разбере света си, като разграничи едно преживяване от потока сетивни бомбардирания;
 • Да се научи да прогнозира и очаква, например докосване на детето по една и съща ръка, преди да бъде вдигнато;
 • Да бъде по-малко тревожно и да развие доверие в другите;

 • Да се придвижва с лекота от една дейност към друга.

Визуално подсказване

Гледайте този видео клип, в който Кийт, учител, използва малка топка за крикет, за да покаже на Едуард, че е време да излязат навън.

 • Poster
         Image
Преразгледайте вашата практиката
Teachers discussing
Преразгледайте практиката на училището си по отношение на употребата на подсказвания и рутина.

Кои са силните страни?


Има ли области, които могат да бъдат подобрени?


Изгответе план на действие и обсъдете с колеги как да бъде изпълнен.

Оценете промените, които правите, по отношение на подобренията и възможностите за общуване.